Maris Lauri: meie ülesanne on kindlustada, et iga soovija saaks võimaluse digioskusi arendada


Avaldaja:Laura Vetik20. Oktoober 2016

Täna Brüsselis toimunud kõrgetasemelisel hariduse, koolituse ja noortevaldkonna foorumil osalenud haridusminister Maris Lauri ütles, et tänapäeval ei ole IT kasutamine õppetöös enam küsimus iseeneses, vaid oluline on see, mida IT abil õpitakse ning kuidas neid oskusi kasutatakse tulevikus tööelus.

„Digitaliseerumine muudab senist töömaailma ning uute oskuste omandamine hariduses on oluline tuleviku tööelus konkurentsivõime tagamiseks. Prognoosi järgi on 2025 aastaks 90 protsenti arenenud maailma elanikkonnast interneti kasutajad. See seab õpetajatele, koolitajatele ja lapsevanematele olulise rolli digioskuse täiendamise või ümberkujundamise toetajana. Enam ei räägi me ka vaid tavapäraste IT vahendite kasutamisest, vaid nt ka robootika kasutamisest õppimises, sest sellega seonduv programmeerimine aitab arendada arendada loogilist mõtlemist,“ ütles minister Maris Lauri foorumi paneeldiskussioonis.

Minister rõhutas, et laste digioskuste arendamine peab olema süsteemne ja hästi juhitud, seejuures ei tohi kõrvale jääda ka muud olulised oskused. Samal ajal seisame vastamisi ka uute väljakutsetega, nagu küberkiusamine, internetisõltuvus, radikaliseerumise ilmingud ning andmete kaitse. Neile riskidele maandamiseks on aga vajalik nii õpetajate kui lapsevanemate koostöö, et noortele neid ohtusid paremini teadvustada.

Hariduse, koolituse ja noorte foorum toob iga-aastaselt Brüsselisse kokku üle mitmesaja avaliku-, era- ja kolmanda sektori organisatsiooni esindaja üle Euroopa. Foorumi paneeldiskussioonis osalesid lisaks minister Maris Laurile ka hariduse-, kultuuri-, noorte- ja spordivolinik Tibor Navracsics, Euroopa Parlamendi kultuurikomisjoni asejuhataja Andrea Bocskor, Malta hariduse- ja tööhõiveminister Evarist Bartolo ja tööhõive peadirektoraadi peadirektor Michel Servoz. Foorum on osa ettevalmistustest Eesti Euroopa Liidu eesistumiseks 2017. aasta teisel poolel.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Foto: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal: