Käivitus esimene TÜ arengufondi toel loodud kursus „Õpioskused ülikooliks“


Avaldaja:Madli Leikop02. November 2016

Sel nädalal alustas esimene Tartu Ülikooli arengufondi toel loodud e-kursus „Õpioskused ülikooliks“, mille eesmärgiks on tutvustada õpilastele ülikooliharidust ja tekitada teadushuvi.

Õpioskused ülikooliks on kursus, mille raames jagatakse 11. või 12. klassi õpilastele teadmisi õppimisest ja õpioskusest ülikoolis. „Õppeprotsessi käigus on õpilastel võimalik mõtiskleda oma seniste õpikogemuste üle ja vajadusel kavandada samme vastavate oskuste arendamiseks,“ kirjeldas kursuse juhendaja Ingrid Koni kursuse eesmärke. 

Kursuse läbivad teemad on õppimine, motivatsioon, ajaplaneerimine ja akadeemiline kirjaoskus. „Üheks oluliseks õppimisvõimaluseks sellel kursusel pean ka üliõpilaste kogemuste jagamist ülikoolis õppimisest ning nende muredest (nt tegevustega viivitamine, akadeemiline petturlus), sest teiste kogemusest on võimalik soovi korral väga palju õppida,“ ütles Koni.

Peatselt on algamas ka järgmised arengufondi toel loodud ja valdavalt gümnaasiumile mõeldud kursused. Teaduskooli kodulehel on need kursused jagatud loomise taga seisnud Tartu Ülikooli valdkondade kaupa. Kuivõrd kursuste tegemisel on arvestatud koolide ja õpilaste soovidega, on registreerumine uutele kursustele olnud aktiivne ning paljud neist on ka juba täitunud, ent on veel kursusi, millega huvilistel on võimalik liituda. Osavõtt arengufondi kursustest on käesolevalt õppeaastal tasuta. 

TÜ teaduskooli direktor Mihkel Kree tervitab kõiki juba alustanud ja peatselt alustavaid teaduskooli õppureid videotervitusega: 
 

Allikas: TÜ pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet