Eesti keele tasemeeksami sooritajate arv on suurenemas


Avaldaja:Laura Vetik10. November 2016

Käesoleva aasta kolm esimest kvartalit näitavad huvi suurenemist eesti keele õppe vastu. Suurenenud on nii eesti keele tasemeeksami sooritajate kui ka kulude hüvitamiseks esitatud avalduste arv, samuti väljamakstud toetuste kogusumma.

2016. a kolme kvartali jooksul sooritas Innove poolt korraldatud eesti keele tasemeeksami kas A2, B1, B2 või C1 tasemel 2472 inimest (möödunud aastal samal perioodil 2079 inimest). Väljamakseid on sama perioodi eest tehtud 409 avalduse alusel kogusummas 117 689 eurot. Võrreldes 2015. aasta sama perioodiga on nii avalduste arv kui väljamakstud toetuste summa kasvanud.

SA Innove testide keskuse juhi Rain Sanniku sõnul on suurenev huvi eesti keele õppe vastu igati positiivne: „ Tõenäoliselt peegeldab suurenev huvi keeleõppe kohta ka fakti, et Eesti tööjõuturg on senisest enam avatud kvalifitseeritud tööjõule teistest riikidest. Aina rohkem on näha, et eesti keelt õpivad ja eksami positiivselt sooritavad lisaks EL kodanikele ka just kolmandate riikide kodanikud. Teadmine, et eesti keele eksami positiivse soorituse korral riik õppele tehtud kulud teatud mahus hüvitab ning arusaamine, et igas ühiskonnas on lihtsam lõimuda riigikeele oskuse kaudu, ongi peamised motivaatorid eesti keele õppeks. Loodame, et toodud tendents jätkub ka edaspidi.“

SA Innove hüvitab kõigile isikutele, kes on positiivse tulemusega sooritanud eesti keele tasemeeksami A2, B1, B2 või C1 tasemel õppeks tehtud kulud kehtestatud piirmääras, milleks tavakorras on 320 eurot ja kodakondsuse taotlejatele 384 eurot. Hüvitise saamiseks tuleb esitada vastav avaldus. Eesti keele tasemeeksamit saab teha neli korda aastas Tallinnas, Tartus, Jõhvis ja Narvas.

Lähem info eesti keele tasemeeksamite ja kulude hüvitamise kohta on leitav SA Innove kodulehelt http://www.innove.ee

Allikas: SA Innove

Samal teemal: