Keelekümbluse aastakonverents tutvustab mitmekeelse õppekeskkonna eeliseid


Avaldaja:Laura Vetik09. November 2016

10.-11. novembrini Tallinnas, Viktoria konverentsikeskuses (Keevise 6) toimuv keelekümblusprogrammi aastakonverents „Mitmekeelne õppekeskkond – võimaluste paljus“ keskendub mitmekeelse õppekeskkonna eeliste ja võimaluste tutvustamisele.

Keelekumbluskonverents-2016-banner-1098x200px.gif

Sihtasutuse Innove juhatuse liikme Katri Targama sõnul on Innove keelekümblusmeeskond keelekümbluse kui tõhusa õppeviisi tutvustamiseks teinud head tööd ja õppeviisi kasutamine koolides laieneb: „ Seitsmetestkümne aasta jooksul on keelekümblusprogrammiga liitunud 100 erinevat õppeasutust üle Eesti. Erinevate keelte oskamine ja mitmekeelsus on eelis, mis igat last ja noort elus edasi aitab ja tema võimalusi ning valikuid laiendab.“    

Kahel konverentsipäeval arutletakse mitmekultuurilise keskkonna mõju ning keskkonna rikastavate aspektide üle ja avatakse muusika, filmi, looduse ning teatri võimalused õppekeskkonnana. Väliskülalised Lätist, Gruusiast ja Kõrgõzstanist räägivad oma maade kogemustest. Konverentsi teisel päeval esineb Eesti haridus- ja teadusminister Maris Lauri, kellel idavirumaalasena on keelekümblusprogrammiga ka isiklikum suhe.

Konverentsi päevakorras on neli plenaarsessiooni ja kümme töötuba. Töötubades osalejad saavad kuulda-näha ja ka läbi teha seda, mida lasteaias/koolis riikliku õppekava alusel õpetatakse. Konverentsi tunnustustunnis antakse kätte keelekümblusprogrammi kvaliteediauhinnad, virtuaalne autahvel tutvustab tublisid õpetajaid.

Konverentsi auditooriumiks on keelekümblusprogrammiga liitunud koolide ja lasteaedade juhid ja õpetajad, haridustöötajad, keelekümblusprogrammi head partnerid ning ülikoolide esindajad.

Konverentsi päevakava kohta saab infot aadressil: http://keelekumblus.publicon.ee/programm/

Konverentsi videoülekannet  on võimalik jälgida 10. novembril alates kella 11.00st aadressil: http://keelekumblus.publicon.ee/avaleht/

Keelekümbluskonverents toimub 16. korda. Konverentside korraldamine sai alguse 2001. aastal sooviga luua ettekannete ja aruteluga alus keelekümblusvõrgustiku liikmete meie-tunde kujunemisele, jagada keelekümblusprogrammi edulugusid ja rahvusvahelisi kogemusi, tutvustada programmi uuringute tulemusi ja tugevdada võrgustikku. Aastakonverentsil vaadatakse tagasi tehtule ja seatakse uusi sihte.

Konverentsi peakorraldaja on sihtasutus Innove.

Allikas: SA Innove

Samal teemal: