9 projekti saavad Innovest toetust täiskasvanute võtmepädevuste arendamiseks


Avaldaja:Madli Leikop15. November 2016

Vooru „Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ projektide raames hakatakse üle Eesti korraldama võtmepädevusi arendavaid koolitusi ning erinevaid õppimise juurde toovaid tugitegevusi.

Innove elukestva õppe keskuse juhataja Maarja Parve sõnul plaanitakse toetust saanud projektides enamasti pakkuda koolitusi võtmepädevuste arendamiseks, sest projektitegevuste sihtgrupp on põhi- või keskhariduseta ning erialase ettevalmistuseta ja elukestvas õppes vähem osalevad täiskasvanud. „Sealhulgas näiteks puuetega inimesed, eesti keelest erineva emakeelega püsielanikud või hooldustöötajad. Sihtgrupile korraldatakse õppimisoskust ja sotsiaalseid oskuseid, digipädevusi, algatusvõimet, ettevõtlikkust ning võõrkeelteoskust parandavaid tegevusi, mis aitavad tööturul paremini hakkama saada,“ tõdeb Parve.

Üle 2 miljoni euro Euroopa Sotsiaalfondi toetusraha läks jagamisele Eesti Vabaharidusliidu (4 projekti), Integratsiooni ja Migratsiooni SA Meie Inimesed, MTÜ Pro Civitase, SA Tartu Rahvaülikooli, Valga Maavalitsuse ning Viru Haigla ASi vahel. Toetust saanud projektide nimekiri koos toetussummadega on leitav Innove kodulehelt.

Taotlusvooru „Täiskasvanute võtmepädevuste arendamine“ korraldas SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga, voor oli avatud 27. juunist kuni 17. augustini 2016 ning Innovesse esitati kokku 17 projektitaotlust, millest toetust said 9.

Allikas: SA Innove pressiteade. 

Samal teemal: