Algamas on õpilaste 9. saksakeelne e-konkurss "Saksa keel meie koolides"


Avaldaja:Aimi Jõesalu22. November 2016

9. saksakeelne e-konkurss on seekord teemal "Deutsch in unseren Schulen"/ "Saksa keel meie koolides" ja ootab temaatilisi videkollaaže.

Traditsiooniline saksakeelne e-konkurss, mis on pühendatud kõikide saksa keele õpetajate entusiastlikule õpetamisele ja ESÕS-i 25. tegutsemisaastale, kannab pealkirja „Deutsch in unseren Schulen“/ „Saksa keel meie koolides“ ja toimub 1. detsembrist 2016 kuni 1. märtsini 2017.

E-konkursile oodatakse üheminutilisi videokollaaže individuaalvõistlejatelt kahes kooliastmes (põhikool ja gümnaasium), mis kajastavad kõike (traditsioone, tunde, projekte, kohtumisi ja muid üritusi), mis on koolides seotud saksa keelega.

Täpsem info (võistlusjuhend, hindamiskriteeriumid, Padlet-i sein, kuhu palume võistlejatel ise seal antud näite järgi postitada oma videokollaaži) on kirjas traditsioonilises e-konkursi blogis. Samas saab välja printida ka meie e-konkursi posteri.

Kõik meie eelnevad saksakeelsed e-konkursid on olnud edukad. Võistlustöösid võib konkursiblogides jätkuvalt uudistada ja soovi korral tundides või üritustel kasutada. Nii näiteks said Baltimaade saksa keele õpetajate konverentsi (Tallinn, 2014) osalejad vaadata 6. konkursi „Willkommen in Estland“ võistlustöösid.

Meie konkursse on autasudega toetanud varasemalt Tiigrihüppe SA ja viimastel aastatel HITSA. Alati tänulikud selle eest, kuna osalejad on ka autasude üle siiralt rõõmustanud.

Konkursi eestvedaja ESÕS-i IT-grupp ootab tänavugi huvitavaid võistlustöösid, et nautida saksa keele ja IT koostoimimist. Soovime võistlejatele toredaid ja nutikaid ideesid oma võistlustööde loomiseks!
 

9. saksakeelse e-konkursi korraldaja, ESÕS-i IT grupp