Magistrantide õppevideod aitavad eakatel Euroopa Liitu paremini mõista


Avaldaja:Madli Leikop15. Detsember 2016

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi Euroopa õpingute kursuseprojekti raames valmisid vanemaealistele suunatud Euroopa Liidu alased õppevideod.

2016. aasta sügisel korraldasid magistriõppe üliõpilased küsitluse, millest selgus, et vanemaealised inimesed tunnevad küll suurt huvi Euroopa Liidu ja sellega seonduva vastu, kuid meedia käsitlustest teema avamisel alati ei piisa. Nii tekkis tudengitel idee filmida õppevideod, mis aitaksid Euroopa Liitu ja selles süsteemis toimuvaid protsesse paremini mõista.  

Loengute eesmärgiks on tutvustada Euroopa Liidu institutsioone ning suurendada teadlikkust EL-i poliitikatest ja nende mõjust Eestile. Loengud nagu „Mis juhtuks, kui Eesti lahkuks Euroopa Liidust?“ või „Mis asja Ansip ja teised eestlased Brüsselis ajavad?“ on üles ehitatud nii, et teemad säilitavad oma olulisuse ka pikema aja vältel. Videod on suunatud eelkõige Tartu Ülikooli väärikate ülikoolis osalevatele inimestele eesmärgiga edendada elukestvat õpet, kuid jäävad internetis saadavaks ka kõigile teistele huvilistele. 

Projektimeeskonna liige magistrant Otti Eylandt toonitas, et tegu pole niivõrd klassikaliste loengutega, vaid pigem lühikeste kuni 25-minutiliste vestlussaadetega, kus oma ala eksperdid vastasid just neile küsimustele, mida küsitluses osalenud teada olid tahtnud. „Teadlikkuse tõstmine aitab vanemaealisi paremini mõista Euroopa Liitu puudutavaid päevakajalisi arutelusid ja suurendab nende kaasarääkimise võimet erinevatel teemadel. Projekti tehnilise lahenduse ja metoodika väljatöötamisel püüdsime arvestada ka sellega, et e-lahenduste kasutamine õppes võib olla antud sihtgrupile tundmatu või võõristust tekitav,“ sõnas Eylandt. 

Projekt valmis Euroopa õpingute magistriõppekava aine „Arenguseminar“ raames ja videotes astuvad ekspertidena ülesse mitmed tuntud Eesti poliitikuid nagu Siim Kallas, Siiri Oviir ja Andres Tarand ning paljud teised oma valdkonna tipptegijad. Kursusetöö tulemusi esitletakse huvilistele kevadsemestril TÜ väärikate ülikoolis ning Tallinna Ülikoolis.

Videod on leitavad nii lingilt https://euroopaliiduvideoloengud.wordpress.com/ kui Youtube’ist.

Allikas: TLÜ pressiteade. Foto: ekraanitõmmis. 

Samal teemal: