Tallinna Keskraamatukogus jätkuvad teemaõhtupoolikud


Avaldaja:Madli Leikop17. Jaanuar 2017

Tallinna Keskraamatukogu rõdusaalis toimuvad jaanuaris, märtsis ja aprillis temaatilised õhtupoolikud, kus tõmmatakse paralleele tarbe- ja teatmekirjanduse ning ilukirjanduse vahel.

Neljapäeval, 26. jaanuaril kell 17.30 on kohtumise teemaks „Raha ilukirjanduses“. Üritusel arutletakse kirjandusteoste näidetel raha ja rikkusega seotud teemadel: suhtumine rahasse ja selle hankimise viisidesse, raha roll inimsuhetes jms. 

Neljapäeval, 9. märtsil kell 17.30 toimub teemaõhtupoolik teemal „Flirt ilukirjanduses “, kus vaadeldakse vastassooga tutvumise ja vastastikuse sümpaatia väljendamise kujutamist eri ajastute kirjandusteostes.

Neljapäeval, 20. aprillil kell 17.30 toimub teemaõhtupoolikute sarja viimane üritus „Lemmikloomad ilukirjanduses“, kus kirjandusteoste näidetel uuritakse suhtumist lemmikloomadesse ja neile omistatud rolle inimsuhetes. 

Kohtumised viib läbi ajaloolane ja kirjanik Milvi Martina Piir, kes on mitme romaani ja luuleraamatu autor. Ajaloolasena on ta läbi viinud kohtumisi ja seminare, avaldanud artikleid, kirjutanud üldhariduskoolidele ajalooõpikuid, töötanud õppejõuna, teeb järjepidevat kaastööd raadiojaamale Retro FM ning kuukirjale „Diplomaatia”.

Igal kohtumisel annab M. M. Piir ülevaate selle ürituse teema ajaloost ja kujunemisest ning tutvustab, kuidas on seda teemat eri ajastutel ilukirjanduses kajastatud (nt romantismis, realismis). Osalejad on oodatud arutlema tsitaatide, konteksti, tähenduste üle. Soovi korral võivad osalejad omalt poolt tutvustada mõnd antud teemaga haakuvat raamatut.

Teemaõhtupoolikute näol on tegemist viiest kohtumisest (november 2016−aprill 2017) koosneva ürituste sarjaga, kus käsitletakse ilukirjandust uudse nurga alt. Tavapärase ajastu-, žanri- või autoripõhise lähenemise asemel on valitud temaatiline vaatenurk (lemmikloomad, inimsuhted, materiaalne jõukus). Sarja sihtrühmaks on inimesed, kes on seni oma huvi nende teemade vastu rahuldanud peamiselt aime- või tarbekirjanduse lugemisega. Uudse lähenemise eesmärgiks on näidata ilukirjanduses peituvaid võimalusi ning tuua juurde uusi ilukirjanduse lugejaid.

2016. aastal toimus sarjas kaks kohtumist. Novembris toimunud kohtumisel „Kool ilukirjanduses“ tutvustati valikut kirjandusteostest, mis ühel või teisel viisil räägivad koolist, haridusest, õpilastest ja õpetajatest. Detsembris toimunud teemaõhtupoolikul „Toit ilukirjanduses“ arutleti tegelaste toiduvalikute, söömisharjumuste jms üle. 

Kohtumiste sarja läbiviimist toetab Eesti Kultuurkapital. 

Allikas: Tallinna Keskraamatukogu pressiteade. 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet