Pärnu linna eÕppe päev


Avaldaja:Madli Leikop23. Jaanuar 2017

Esmaspäeval, 23. jaanuaril toimub Pärnu linna koolides eÕppe päev. Tegemist on projekti “Pärnu linna digipööre” jätkuprojektiga. eÕppe päeval traditsioonilisi õppetunde ei toimu.

Õpetajad valmistasid oma õpilastele ette digitaalsed õppematerjalid ja õpilased lahendava ülesandeid oma kodus erinevates veebikeskkondades. 

Samal ajal toimuvad õpetajatele Pärnu linna koolides digitöötoad, mis on jagatud valdkonnapõhisteks gruppideks. Igas grupis toimub päeva jooksul neli 45-minutilist õpituba. 

Ülelinnalise eÕppe päeva korraldamise peamisteks eesmärkideks on anda õpetajatele teadmus kaasaegsete võimaluste paremaks rakendamiseks õppeprotsessides ja õpilastele oskus kasutada õppetöö eesmärgil iseseisvalt e-kanaleid ja digitaalseid materjale ning seeläbi kujundada õpilastes vastutus- ja kohusetunnet. 

eÕppe päev annab koolidele hea võimaluse õppeainete lõimimiseks ning erinevate aineõpetajate koostöö süvendamiseks.

Osalevad üheksa kooli

eÕppe päevast võtab osa kümme kooli: Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Pärnu Raeküla Kool, Pärnu Rääma Kool, Pärnu Tammsaare Kool, Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium, Pärnu Vabakool, Pärnu Vanalinna Põhikool, Pärnu Ülejõe Põhikool, Pärnu Ühisgümnaasium. Maakonnakoolidest lööb kaasa Pärnu-Jaagupi Põhikool.

Pärnu Toimetulekukooli ja Pärnu Sütevaka Humanitaargümnaasiumi õpilased õpivad sel päeval küll koolimajas, kuid kasutavad tundides aktiivselt digiõppe võimalusi. 

Õpetajate digitöötubasid korraldavad koolimeeskonnad eesotsas haridustehnoloogi või informaatikaõpetajaga. Kokku on üheksa õpigruppi erinevates asukohtades.  

Pärnu Koidula Gümnaasiumi õpetajad ja haridustehnoloog Tiiu Leibur panustavad koostöösse loodusainete õpetajatele õpitubade läbiviimisega. Klassiõpetajate koolitamisega tegelevad Pärnu Ülejõe Põhikoolis Taimi Dreier ja  Mai koolis õpetaja Tiiu Vendel. 

Rääma kooli direktor Elmo Joa on kokku pannud kava, et pakkuda mitmekesist tegevust loovainete õpetajatele,  Raeküla koolist Aeliita Kask koordineerib sotsiaalainete õpetajaid. Matemaatikute töötubasid korraldavad koostöös Kairi Osula Kuninga koolist ja Väino Tuisk Sütevakast. 

Kõige suurem ainegrupp, keeleõpetajad, kogunevad Kaia Metsaalti eestvedamisel õppima Pärnu Ühisgümnaasiumisse. 

Hariduslike erivajadustega õpilaste õpetajatega tegelevad Tammsaare koolis Svetlana Solomonova ja Toimetulekukooli õpetajad ning õppejuht Enela Kase-Tonna. 

Eraldi õpituba on koolide direktoritele ja õppealajuhatajatele, kelle tegevused on planeerinud Vanalinna kooli õppejuht Kaire Teemägi.  

Koolitajad on Pärnust ja kaugemaltki

Koolitajatena on tegevustesse kaasatud 32 õpetajat nii Pärnu linna koolidest kui kaugemaltki. Näiteks tuleb tehnoloogiaõpetajaid koolitama Aron Lips Aruküla koolist, sotsiaalainete õpetajaid koolitab Anne Kalmus Paikuse Põhikoolist ja STEM töötuba loodusainete õpetajatele viib läbi Mart Laanpere Tallinna Ülikoolist. 

Kokku on 23. jaanuaril Pärnus eÕppes 175 klassikomplekti õpilasi ehk ligi 4000 õpilast ning töötubades osaleb veidi üle 60% Pärnu linna õpetajatest. 

eÕppe päeva toetab Pärnu Linnavalitsus. 

Diana Veskimägi, eÕppe päeva projektijuht, Pärnu linna haridustehnoloogide aineühenduse juht, Pärnu Vanalinna Põhikooli haridustehnoloog

Virve Laube, projekti koordinaator

Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet