Euroopa tõlkevõistlusel valiti Eesti parimaks noortõlkijaks Laura Schifrin Gustav Adolfi Gümnaasiumist


Avaldaja:Laura Vetik03. Veebruar 2017

Täna kuulutas Euroopa Komisjon välja iga-aastase tõlkevõistluse „Juvenes Translatores“ võitjad. Kokku 28 gümnaasiumiõpilast – igast liikmesriigist üks – kutsutakse 6. aprillil Brüsselisse pidulikule auhinnatseremooniale. Eesti õpilaste seas osutus parimaks Laura Schifrin Gustav Adolfi Gümnaasiumist.

„Õnnitlen 10. tõlkevõistluse võitjaid! Teie vanemad ja õpetajad võivad teie saavutuse üle väga uhked olla. Kiidan teid osalemisjulguse ja paljulubava talendi ülesnäitamise eest. Keeled avardavad silmapiiri ja kaotavad tõkkeid. Nad aitavad meil mõista teisi inimesi ja kultuure," sõnas Euroopa Komisjoni volinik Günther Oettinger.

2007. aastal esimest ja tänavu juba kümnendat korda toimunud võistlusel osales üle 3000 õpilase kogu Euroopa Liidust. Seekord tõlgiti tekste, mille teemaks olid keeled ja tõlkimine.

Eesti võitja Laura Schifrin õpib Gustav Adolfi Gümnaasiumi 11. klassis ning võistlusteksti tõlkis ta inglise keelest eesti keelde. Koolis õpib Laura veel ka vene ja rootsi keelt. Tõlkimise juures peab ta aga eriti tähtsaks just oma emakeele oskust. Tal on olnud mitu head eesti keele õpetajat ning see on üks tema lemmikainetest. Ka žüriile jäi mulje, et võitja on teinud head tööd nii eesti kui ka inglise keele tundides.  Hindajate sõnul oli Laura tõlge keeleliselt veatu ja lennuka stiiliga. Noor tõlkija ei olnud takerdunud lähtekeele konstruktsioonidesse, vaid andis teksti sisu edasi ilusas eesti keeles. Problemaatilised ja mitmemõttelised kohad olid tõlgitud nutikalt ja loogiliselt. Tõlkest paistis välja huvi maailmas toimuva vastu ning lai silmaring.

Hea inglise keele oskuse eest tänab Laura oma õpetajaid Janne Oengot ja Henrik Salumit.
Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased on tõlkevõistlusel varemgi edukalt esinenud: 2009., 2012. ja 2014. aasta võitja tulid samuti sellest koolist.

Lisaks Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilastele võtsid eelmise aasta novembris toimunud võistlusest osa Avinurme Gümnaasiumi, Jõhvi Gümnaasiumi, Kunda Ühisgümnaasiumi, Kuressaare Gümnaasiumi ja Viimsi Keskkooli õpilased.

Juba kümnendat korda toimunud võistluse eesmärk on edendada keeleõpet koolides ja anda noortele aimu sellest, milline on tõlkija töö. Võistlusel võivad osaleda 17-aastased gümnaasiumiastme õpilased ja see toimub samaaegselt kõikides loosi teel osalema valitud koolides kogu ELis. Võistlus on inspireerinud ja julgustanud noori minema ülikooli keeli õppima ja hiljem kutseliseks tõlkijaks saama.

Allikas: Euroopa Komisjoni Esindus Eestis

Haridus- ja Noorteamet