Eesti elanike keeleoskuse parandamiseks käivitub 16 uut projekti


Avaldaja:Madli Leikop17. Veebruar 2017

Riigikeele ja võõrkeelte oskuse parandamiseks käivituvad peagi uued projektid, mis hõlmavad nii haridusasutuste koostööd kui ka kohalike omavalitsuste algatusi.

Samuti luuakse mitmekülgseid ja paindlikke õppimisvõimalusi. 

Sihtasutuse Innove korraldatud taotlusvoorust saab toetust kokku 16 keeleprojekti.  

Toetuse saajate hulgas on kaheksa haridusasutuste riigi- ja võõrkeelte alast koostööprojekti, millega parandatakse kuni 26-aastaste noorte keeleoskust ning suurendatakse nende valmisolekut tööturul edukalt toime tulla. Innove elukestva õppe keskuse juhi Maarja Parve sõnul plaanivad õppeasutused projektide raames läbi viia kooliõpilaste keeleoskust arendavaid suvekoole ja noorte vahetusprojekte. „Näiteks korraldab Räpina Aianduskool keelesilla Narva-Jõesuu ja Räpina vahel ning toetust saab ka üks lasteaia projekt, kus keeleõppes kasutatakse lasteraamatute abi,“ toob Parve välja.

Lisaks toetatakse kaheksat kohalike omavalitsuste projekti, mille sisuks on ebapiisava riigikeele oskusega elanikkonna keeleõpe. Tavapäraste kursuste asemel pakutakse keeleõppeks ka muid viise, näiteks organiseeritakse keeleklubisid ja praktikavõimalusi. „Enim on rahastatud projektitaotluste seas just Narva piirkonna projekte, sest seal on vajadus keeleõppe järele eriti suur. Narvas on üheks sihtrühmaks ka taksojuhid, kelle keeleõpet plaanitakse parandada. Näiteks koostab kohalik keeleõppe firma taksojuhtidele eesti-vene vestmiku, samuti korraldatakse erinevaid situatsioonide läbimängimise treeninguid. Lisaks Narvale käivituvad keeleprojektid ka Paldiskis, Pärnus ja Valgas,“ selgitab Parve.

Haridus- ja Teadusministeeriumi keeleosakonna peaeksperdi Pille Põikliku sõnul näitavad toetatavad projektid, et omavalitsused ja koolid on valmis keeleõpet korraldama ka loovalt ja paindlikult ning taotlusvooru avamisel soovitigi kõige enam leida ja laiendada paindlikke õppimisvõimalusi. 

Esimeses taotlusvoorus toetasid Euroopa Sotsiaalfond ja Eesti riik keeleprojekte enam kui 117 000 euroga. Toetust saanud projektide nimekirja leiab Innove kodulehelt.

Taotlusvoor „Keeleõppetegevused edukamaks toimetulekuks tööturul“ avatakse kohalikele omavalitsustele ja haridusasutustele ka sel aastal. Lähemat infot saab Innove kodulehelt.

Allikas: SA Innove pressiteade. 

Samal teemal: