Haridusliku lõimumise projektikonkurss


Avaldaja:Madli Leikop28. Veebruar 2017

Haridus- ja Teadusministeerium kuulutab välja 2017. aasta haridusliku lõimumise projektikonkursi. 2016. aasta projektikonkursi raames viidi läbi 43 projekti, kus tegid koostööd nii eesti, vene kui ka inglise õppekeelega koolid.

Projektide teemad katsid väga erinevaid valdkondi kunstist ja spordist kuni loodusteaduse ja robootikani välja. Pilootkatsetused näitasid ka, et vene kodukeelega noorte kutsumine suvelaagritesse andis häid tulemusi eesti ja vene noorte üksmeelse koostegutsemise kasvatamisel. 

Projektikonkursi eelarve on 250 000 eurot. Ühe projekti piirsummaks on 8000 eurot. Nii nagu eelmisel aastal, ootame ka seekord projektikonkursile koolidevaheliste koostööprojektide kavandeid. Uue arendusena toetame eesti keelt teise keelena ainekava järgi õppivate õpilaste kutsumist erinevatesse suvelaagritesse, et võimaldada noortele ka koolivälisel ajal aktiivset eestikeelset suhtluskeskkonda. Täpsemat infot konkursitingimuste kohta leiab (nimekirjas ülevalt teine konkurss): https://www.hm.ee/et/uudised/konkursid-ja-preemiad.

_MG_3226.jpg

Allikas ja foto: HTMi pressiteade. 

Samal teemal: