Kaasamise aasta – eTwinningu 2017. aasta teema


Avaldaja:Laura Vetik13. Märts 2017

Rahvusvaheline õpetajate koostööprogramm kuulutab igal aastal välja aasta teema, millest oma tegevustes lähtub. Tänavu on eTwinningus kaasamise aasta.

Peaaegu kaks aastat on möödunud Pariisi deklaratsiooni vastuvõtmisest, mis tõstab esile kodakondsuse, vabaduse ja sallivusega seotud väärtusi hariduses. 2017. aastal keskendume eriliselt kaasamisele.

Rääkides kaasatusest, viib vestlus tihtipeale teemadeni, mis on seotud äärmuste vältimisega ja erivajadustega laste haridusega. eTwinningu maailm tegeleb 2017. aastal nende teemadega, kuid vaatleme kaasamist ka laiemalt: kuidas õppimise ja õpetamise abil edendada kaasamise enda alusväärtusi.

Selle aasta jooksul on eTwinningus rõhk projektidel, mis aitavad noortel omandada kodanikupädevusi ja arendada aktiivset kodakondsust. Lõppeesmärk on edendada sotsiaalset kaasatust ja sallivat suhtumist kultuuridesse, sugudesse, rassi, religiooni, erivajadustesse, seksuaalsesse sättumusse, vanusesse. 

Tähtsustame seda teemat eTwinningu tegevustes alates töötubadest ja konverentsidest kuni suhtluskampaaniate, väljaannete ja portaalis avaldatavate eriartikliteni.

eTwinningu 2017. aasta tegemistega saad kursis olla eTwinningu portaali kaudu.

Allikas: eTwinningu portaal

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet