Astronoomiaprobleemid on pusimiseks jõukohased ka 5. klassi lastele


Avaldaja:Madli Leikop21. Märts 2017

9. märtsil toimunud teisest veebipõhisest astronoomiaviktoriinist võttis osa 1680 õpilast 150 koolist. Lisaks 8.-12. klassi õpilastele oodati osalema ka 5.-7. klassi õppureid. Ülesannete koostajatele oli see suur väljakutse, sest 5.-7. klassi õpilased pole koolis füüsikaõpingutega alustanudki.

„Üllatuslikult ei olnud märgata, et nooremad lapsed astronoomiaprobleemidega rohkem hätta jääksid kui vanemate klasside õpilased, mis oli positiivne,” ütleb võistluse korraldaja Tiit Sepp. 

Sepa sõnul üllatas korraldajaid ka nooremate klasside õpilaste aktiivne osavõtt. 8.- 9.  klassi õpilasi osales 705 ja gümnaasiumiõpilasi 555. „Rõõm tõdeda, et osalejaid oli kõigist maakondadest, nii suurtest linna- kui ka väikestest maakoolidest,” sõnab Sepp.

Kõige nooremate õpilaste seas viis üldvõidu Metsküla Algkooli 6. klassi õpilane Silver Nikkel. 8.-9. klassi arvestuses oli parim Merilin Radvilavicius Viimsi Keskkooli 9. klassist. Gümnaasiumi arvestuse edukaim oli Toomas Tennisberg Hugo Treffneri Gümnaasiumi 10. klassist. 

Kõik tulemused on avaldatud võistluse lehel http://teaduskool.ut.ee/pulsar.

Iga vanuseastme võitjale on ette nähtud ajakirja „Horisont“ aastatellimus. Teistest toetajatest premeerib füüsikaleksikon parimaid oma veebipõhise leksikoni kasutusõigustega, TÜ arvutiteaduse instituut akupankade ja mälupulkadega ning Tartu tähetorn raamatute ja mängudega. 

Eriauhinnana pakutakse iga vanuseastme kõige aktiivsemale koolile tasuta Tartu observatooriumi külastuskeskuse aktiivõppeprogramme. Nooremas vanuseastmes oli aktiivseim Metsküla Algkool, keskmises astmes Sõmerpalu Põhikool ning gümnaasiumide arvestuses Võru Gümnaasium. 

Pulsari toimumist rahastas hasartmängumaksu nõukogu ja korraldas MTÜ Stellaarium koostöös TÜ teaduskooli, TÜ koolifüüsika keskuse ja Eesti füüsika seltsiga. Pulsari korraldamist toetasid Tartu observatoorium, ajakiri „Horisont“, füüsikaleksikon, TÜ arvutiteaduse instituut ja Tartu tähetorn.

Pulsar toimus veebikeskkonnas http://õpik.füüsika.ee/. Viktoriin koosnes 40 valikvastusega küsimusest, mille lahendamiseks oli aega 40 minutit. 

Fotol (autoriõigused NASA) näete infrapunateleskoopi SOFIA.  

Pulsar1.jpg

Allikas ja foto: TÜ pressiteade. 

Samal teemal: