Haridusasutused saavad ka edaspidi Microsofti tarkvara soodsalt osta


Avaldaja:Madli Leikop28. Märts 2017

Microsoft ja haridus- ja teadusministeerium uuendasid sõlmitud raamlepingut, mille alusel saavad Eesti koolid ja lasteaiad ka lähitulevikus omandada soodustingimustel õppetööks vajalikku tarkvara.

Raamlepingu sõlmimise eesmärk on arendada õpetajate ja õpilaste digipädevust ning toetada digikultuuri integreerimist õppeprotsessi. Kolmeks aastaks sõlmitav tarkvara raamleping koolide ning Microsofti partnerite vahel sõlmitakse 2017. aasta jooksul. Praegused partnerlepingud Microsofti, Microsofti Eesti partnerite ning koolide vahel lõppevad selle aasta lõpus.

„Microsofti eesmärk on võimaldada igal õpilasel rohkem saavutada,“ sõnas Microsofti Balti regiooni juht Rain Laane. „Meie missioon on luua haarav ning põnev õpikeskkond, mis aitab kaasa eluliselt vajalike oskuste omandamisele, abistab õpilasi kui ka õpetajaid ning panustab elukestvasse õppesse. Mida atraktiivsem on õpikeskkond, seda rohkem on õpilased motiveeritud õppima.”

Haridus- ja Teadusministeeriumi e-teenuste osakonna juhataja Andres Ääremaa tervitab ettevõtete algatusi osalemaks tugevamalt ühiskonna arendamises.

„On heameel, kui ettevõtted tajuvad ühiskondlikku vastutust ning on valmis pakkuma soodustusi haridusvaldkonnas. Meil on lisaks Microsoftile sarnaseid kokkuleppeid ka teiste ettevõtetega ning iga uus ühineja on alati teretulnud,“ sõnas Ääremaa.

Microsoft toetab hariduse arendamist üle maailma. Konkreetsed haridusasutustele tehtavad pakkumised sõltuvad regioonist ja Microsofti partneritest. Varasemad aastad on näidanud, et haridussektoris on suurim huvi olnud Microsoft Office kontoritarkvara ning Windows operatsioonisüsteemi vastu.

Allikas: Microsoft

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet