Algab kandidaatide ja tööde esitamine üleeuroopalisele konkursile „Minu klass tegutseb jätkusuutlikult“


Avaldaja:Madli Leikop29. Märts 2017

Kuni 18. maini ootab Peipsi Koostöö Keskus õpetajaid koos õpilastega osalema SAME World projekti keskkonnaalase jätkusuutlikkuse õpetamise heade tavade võistlusele, mille eesmärk on tutvustada Euroopa üldhariduskoolides kasutatavaid inspireerivaid ja uuenduslikke meetodeid ning tegevusi.

Konkursil osalemiseks tuleb esitada keskkonnaalast jätkusuutlikust käsitleva õpetamismeetodi või tegevuse kirjeldus, mida on juba rakendatud ja mis on väärt teistega jagamist, sest see on andnud häid tulemusi. Näiteks võib selline tegevus hõlmata läbiviidud õppetegevusi, sh lühiajalisi (kestusega mõni tund) tegevusi klassitöös teatud ainevaldkonnas, või pikaajalisi, mitut valdkonda hõlmavaid õppekavaväliseid kooliprojekte (mis kestavad mitu nädalat või kuud). Tegevus peab olema ellu viidud viimase kolme õppeaasta sees ning koos õpilastega vanuses 12 kuni 19 eluaastat. 

Võistlus korraldatakse rahvusvahelise maailmaharidusliku projekti SAME World toel, mille keskseteks teemadeks on kliimamuutused, keskkonnaõiglus ja -ränne. Ka võistlusele esitatavad õpetamistavad peaksid olema seotud mõnega neist teemadest.

Võistluse peaauhinnaks on õpetaja(te) ja õpilaste (kuni 30 osalejat) ühine õppereis Portugali Sintrasse 2017. aasta oktoobris. Eesti-sisese võistluse I auhind on teemakohane õppereis Peipsimaale 2017. aasta juunis.

Täpsemad osalemise tingimused, sh vorm õpetamistegevuse kirjeldamiseks, on kättesaadav Peipsi Koostöö Keskuse kodulehelt.

Maailmahariduslikku projekti "SAME World. Jätkusuutlikkus, teadlikkus, keskkond maailmahariduses, Euroopa arengukoostöö aastal 2015" tegevusi, sh konkurssi rahastavad Euroopa Liit ja Eesti Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Allikas: Peipsi Koostöö Keskuse pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: