Soovitused IT-teenuste korraldamiseks üldhariduskoolides


Avaldaja:Laura Vetik07. Aprill 2017

Üldhariduskoolide digitaristu kaasajastamise programmi raames on valminud kogumik soovitustega IT-teenuste korraldamiseks haridusasutustes.

"Soovitused IT-teenuste korraldamiseks" aitab avada IT-teenuste sisu ja hõlmab soovitusi haridusasutustele IT-teenuste juhtimise korraldamiseks, sh IT-teenuste juhtimise parimat praktikat, viiteid vajalikele rollidele koos ülesannetega, IT-teenuste jagunemist ja sisu kirjeldusi ning nõudeid, millele haridusasutuste IT-teenused peavad minimaalselt vastama.

Eelnevalt on haridusasutuste tehnoloogiavaldkonna juhtimise toetamiseks loodud kogumik „IT juhtimise head tavad koolis“ (detsember 2014), mis katab IT-vajaduste kirjeldamise, IT-arengu juhtimise, IT-meeskonna rollide ja vastutuse, taristu loomise ja haldamise ning kooli IT-turvalisuse teemad ja annab ülevaate olulisematest seadustest, juhenditest ja kordadest.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet