Selgunud on ProgeTiigri seadmete taotlusvooru tulemused


Avaldaja:Laura Vetik20. Aprill 2017

Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutuse (HITSA) korraldatud ProgeTiigri seadmete taotlusvooru laekus 400 taotlust lasteaedadest ja üldhariduskoolidest üle Eesti. Toetust saab 58 kooli ning 110 lasteaeda kogusummas 250 000 eurot.

Taotlusvoorus said kõik alus- ja üldharidusasutused taotleda toetust mikrokontroller arendusplaatide, robootika komplektide ja nende riistvaraliste lisade, elektroonika-mehhaanika KIT-ide ning 3D printer KIT-ide soetamiseks. Taotlusvooru rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Kokku laekus taotlusi 235 koolist ja 165 lasteaiast kogusummas ligi 1 miljon eurot.

Hindamiskomisjoni otsusega eraldatakse toetusi 58 koolile ning 110 lasteaiale. Taotlusvooru eelarve on 250 000 eurot, millest 50% on suunatud lasteaedadele. Haridusasutusi sihtfinantseeritakse 85% ulatuses seadmete soetamise koguhinnast, haridusasutuste omaosalus on vähemalt 15%.

Taotlusi hinnati toetuse kasutuseesmärgi, näidistunnikava ja –tegevuskava alusel, samuti võeti otsuste tegemisel arvesse ka õpetajate kogemust seadmete kasutamisel. „Kuna taotlusi esitati rohkem, kui oli võimalik toetada, otsustas hindamiskomisjon toetada ennekõike neid haridusasutusi, kes ei ole varasemal kahel aastal HITSA-st toetust saanud ning kelle taotluse sisu vastas hindamiskriteeriumite tingimustele – näidistunnikava või tegevuskava oli hästi läbi mõeldud ning kirjeldas detailselt, kuidas seadmeid kasutama hakatakse,“ selgitas ProgeTiigri programmijuht Mari-Liis Peets.

Seadmete kasutuselevõtu toetamiseks töötatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfondi toel välja digitaalseid õppematerjale. Samuti korraldab HITSA täienduskoolitusi, et toetada õpetajaid seadmete kasutamisel.

ProgeTiigri seadmete taotlusvoorus toetust saavad üldhariduskoolid ja lasteaiad leiab siit.

Lisainfo taotlusvooru kohta leiab HITSA kodulehelt.

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet