Eestis toimiv tugiteenuste süsteem meelitas siia praktikale Saksamaa tulevased karjäärispetsialistid


Avaldaja:Laura Vetik04. Mai 2017

Möödunud aasta maikuus Eestis praktikal käinud noorte Saksa karjäärispetsialistide kogemus oli sedavõrd positiivne, et tänavu on siia tulla soovivate välispraktikantide arv kahekordistunud.

Kui 2016. a kevadel käis Eestis noortele pakutava karjääri- ja õppenõustamisteenuste tugisüsteemiga kuuajasel praktikal tutvumas kolm Saksa karjäärispetsialisti, siis tänavu on üle-eestilist Rajaleidja võrgustikku külastamas kuus tulevast praktikut. Noored ise leiavad, et Eesti pole innovatiivne mitte ainult digitaalses maailmas, vaid mitme sammuga ees ka tugiteenuste arendamisel. „Kui Saksamaal on karjäärikujundamine juba tööturule suundunud täisealiste ja vanemate inimeste võimalus, siis Eestis tegeletakse lõimitud teenuste pakkumisega juba noorest east saati,“ selgitas Yannick, kes on 2. aasta tudeng Mannheimist.

Teist aastat järjest praktikante vastuvõtva Viljandimaa Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Kersti Sillaots sõnab, et projekt pani aluse edasisele koostööle erinevate koduste ja välismaiste partneritega ning tegu on rikastava kogemusega kõigile osapooltele. „ Enamasti ollakse praktika raames pigem paiksed, kuid Rajaleidja keskuste koostöös kokku pandud kava annab võimaluse liikuda asutuste ja maakondade vahel. Eelmise aasta praktikandid sõnasid, et uusi teadmisi ning töövõtteid kogunes sedavõrd palju, et siin kuuldut-nähtut-õpitut mõtestati enda jaoks veel tükk aega pärast Eestist lahkumistki. Meiegi kogemus oli sarnane – saime oma tööd vaadata hoopis teise, uue nurga alt,“ selgitab Sillaots.

Sihtasutus Innove tegutseb Eestis Euroguidance keskusena, mis asub igas Euroopa riigis ja mille üheks rolliks on olla nõustajatele sillaks teiste Euroopa maade karjääriteenuste ja haridus- ja tööhõivesüsteemide juurde. Innove hariduse tugiteenuste agentuuri rahvusvaheliste projektide juht Margit Rammo sõnab, et eelmisel aastal läbiviidud pilootprojekti õnnestumine ja otsus seda tänavu korrata valmistab ainult rõõmu. „Rahvusvaheline koostöö annab praktikutele teadmisi nõustamisteenustest, haridus- ja tööelust teistes riikides, võimaluse täiendada oma erialast võõrkeele oskust, õpikogemuse multikultuurses ja võõrkeelses keskkonnas jne. Loetelu on pikk!“ sõnab Rammo koostöö võitudest rääkides.

Saksa tulevased noored karjäärispetsialistid viibivad Eestis praktikal Erasmus+ programmi Euroguidance projekti raames 2.-26. maini. Kuu aja vältel külastatakse Rajaleidja keskuseid kahes praktikagrupis kahes erinevas regioonis – Lõuna-Eestis Valga-, Põlva-, Viljandi- ja Võrumaad ning Lääne-Eestis Järva-, Pärnu-, Lääne- ja Hiiumaad.  Eesmärk on saada ülevaade hariduse tugiteenuste süsteemist, külastada kohalikke haridusasutusi ja tutvuda erinevate hariduselu korraldavate asutuste ning ühendustega.

Allikas: SA Innove

Samal teemal: