Rajaleidja hakkab esimesena Eestis pakkuma karjääri- ja õppenõustamist live-chat’is


Avaldaja:Madli Leikop10. Aprill 2017

Kui varasemalt tuli spetsialistidega konsulteerimiseks minna keskusesse kohapeale, siis nüüdsest on vastavatud Innove Rajaleidja chat’i teenuses võimalik vestelda karjääri- ja õppenõustamise spetsialistidega reaalajas ja kodunt lahkumata.

Rajaleidja kodulehel avatud e-nõustaja on esimene omalaadne Eestis, olles nii noorele, lapsevanemale kui ka haridustöötajale professionaalseks abiks ja suunajaks näiteks info otsinguil, mure korral ja/või haridusteed ning karjääri puudutavates küsimustes. „Tänapäeval, mil nii noore kui ka täiskasvanu ajale on tohutu konkurents ning suur osa inimeste igapäevategemistest on kolinud internetti, võimaldab chat luua esimese kontakti nõustajaga, saamaks vastused näost näkku kohtumist mittenõudvatele küsimustele ja suunised, kuidas talitada edasi,“ selgitab Innove Rajaleidja karjääriteenuste keskuse juhataja Kristina Orion. 

E-nõustajatena vastavad maakondlike Rajaleidja keskuste spetsialistid ning chat on avatud tööpäevadel kell 9-17. Tööajavälistel kellaaegadel on siiski võimalik edastada oma päring, millele nõustajad vastavad esimesel võimalusel e-kirja teel. Innove haridustugiteenuste spetsialiste käis 2016. aasta sügisel koolitamas Taani Haridusministeeriumi e-nõustaja Ilse Jensen ning nüüd kasutatakse ka nõustamisel Taani 4K kommunikatsioonimudelit, mis on tulemuslik ja saanud positiivset tagasisidet.

2016. aastal sai iga kolmas põhikooli ja gümnaasiumi noor Rajaleidja karjääriteenuseid ning nõudlus karjäärinõu järele on aastatega kasvanud. Õppenõustamisega tegelevatest tugispetsialistidest on aga kõikjal puudust, SA Innove hariduse tugiteenuste agentuuri juht Margus Tõnissaar sõnab, et Rajaleidja eesmärk ongi luua inimeste soovidest ja vajadustest lähtuvalt erinevad võimalused karjääri- ja õppenõustamise pakkumiseks - seda ka e-nõustaja näol. Nii jõuab teenus ka nendeni, kes elavad maakonna keskustest väljas või viibivad välismaal, ent soovivad nõustajaga emakeeles suhelda.

Üle-eestiline Innove Rajaleidja võrgustik pakub tasuta karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26-aastastele noortele ning on igas maakonnas partneriks õpetajatele ja lapsevanematele.

Allikas: Innove pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

 

Haridus- ja Noorteamet