Euroopa teadusministrid soovivad vähendada innovatsioonilõhet ja tugevdada koostööd Vahemere riikidega


Avaldaja:Laura Vetik04. Mai 2017

Täna kohtuvad Maltal Euroopa Liidu teadusministrid, et arutada innovatsioonilõhe vähendamist liikmesriikide vahel ning võtta vastu deklaratsioon, mis kutsub üles tugevdama teadus- ja innovatsioonialast koostööd Vahemere piirkonna riikides.

Kõrghariduse ja teaduse asekantsler Indrek Reimand märkis, et olukorraga, kus suur osa Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni rahastusest koondub mõnda kindlasse piirkonda, ei saa rahul olla. „Innovatsioonilõhet aitaks vähendada see, kui rahastusreegleid muudetakse lihtsamaks ja selgemaks ning toetatakse teaduse ja innovatsiooni arengut terves Euroopas,“ ütles Reimand. „Eesti eesistumise ajal on EL teaduspoliitikas põhiliseks teemaks Euroopa teaduse ja innovatsiooni programmi Horisont 2020 vahehindamine, millele peaks järgnema arutelu, kuidas raamprogramm saaks tulevikus olla osalejatele lihtsam, atraktiivsem ja juurdepääsetavam.“

Euroopa Liidu praeguse eesistujariigi Malta üheks olulisemaks prioriteediks on koostöö tugevdamine Vahemere regioonis. Edukalt on lõppemas läbirääkimised, mille tulemusena luuakse EL eelarve toel Vahemere piirkonna riikide teaduskoostööprogramm PRIMA. Programm aitab parandada Vahemere piirkonna elanike tervist ja elatustaset ning välja töötada innovaatilisi lahendusi toidu- ja veeressursside kaitseks, samuti edendada majanduskasvu ja stabiilsust. Eesmärk on käivitada kümneaastane programm 2018. aastal. Eesti eesistumise aega jääb PRIMA õigusaktide vastuvõtmine ja riikidega lepingute sõlmimine programmis osalemiseks.

Eesti võtab Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise Maltalt üle 1. juulil 2017 ning täidab liikmesriikide arutelude juhtimise ja poliitikate koordineerimise rolli aasta lõpuni. Sel ajal on Haridus- ja Teadusministeeriumi korraldada 22 erinevat sündmust, sh teadusministrite kohtumine Tallinnas ning neli rahvusvahelist konverentsi.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal: