30 projekti edendavad tööandjate ja õppeasutuste praktikaalast koostööd


Avaldaja:Madli Leikop15. Mai 2017

Kutseõppeasutused, rakenduskõrgkoolid ja ülikoolid saavad Innovest üle 881 tuhande euro projektide jaoks, mis suurendavad tööandjate ja õppeasutuste koostööd ning aitavad arendada praktikasüsteemi.

Toetust saavad kokku 30 haridusasutust üle Eesti.

Projektide tegevused on suunatud tööandjatele, praktikajuhendajatele, õpetajatele, õppejõududele ja teistele, kes on seotud praktikaga. Projektide raames hakatakse näiteks koolitama praktikajuhendajaid, pakutakse õpetajatele stažeerimisvõimalust tööandjate juures, luuakse koostöövõrgustikke ning töötatakse välja uudseid praktikavorme. 

Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna peaeksperdi Karin Ruuli sõnul on tööandjate ja õppeasutuste tihe koostöö oluline, et tagada nii kutse- kui kõrghariduse praktilisus ja side tegeliku töömaailmaga. „Praktika on kohustuslik kõigis kutsehariduse õppekavades ning muutub järjest olulisemaks ka kõrghariduses. Praktika kvaliteedi tagamiseks on tähtis, et ettevõtete praktikajuhendajatel oleksid kaasaegsed juhendamisalased teadmised ja oskused," tõdeb Ruul.

Taotlusvooru „Tööandjate ja õppeasutuste koostöö toetamine praktikasüsteemi arendamisel" korraldas SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga. Innovesse esitati 31 taotlust, millest hindamiskogu otsusel sai toetust 30 projekti.

Projektide vahel jagatakse 881 898 eurot, millest Euroopa Sotsiaalfondi toetus on 85% ja riiklik kaasfinantseering 15%.

Toetust saavate projektide nimekiri on leitav Innove kodulehelt

Allikas: SA Innove pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: