Haridusasutustele arendatakse ühtset veebilehtede platvormi


Avaldaja:Laura Vetik01. Juuni 2017

Haridusasutuste veebilehtede ühtlustamiseks on Haridus- ja Teadusministeerium ning Hariduse Infotehnoloogia Sihtasutus (HITSA) arendamas ühtsel sisuhaldustarkvaral ja halduspõhimõtetel tuginevat veebiplatvormi ja majutusteenust.

Veebiplatvormi arendamiseks kuulutati mai lõpus välja hange, sellele eelnes põhjalik analüüs, kust ilmnes, et meie haridusasutuste veebilehed on ebaühtlased, erineva kvaliteedi ja ülesehitusega. Analüüsi tulemusena valmis haridusasutuste kodulehtede prototüüp, nõuded kavandatavale platvormile ning stiiliraamat, mis koondab juhiseid kodulehele sisu loomiseks. Analüüsitulemustega saab tutvuda projekti lehel.

Uue platvormi kasutamine lihtsustab kasutajate jaoks koolide kodulehtedelt info leidmist, kuna uuel platvormil loodavad kodulehed on sarnase ülesehituse ja infoarhitektuuriga. Samas saab iga asutus kasutada kodulehe isikupärastamiseks oma kujundust ja domeeni. Seega aitab ühtne platvormiteenus kaasa selgemate ning informatiivsemate kodulehtede loomisele, samuti hõlbustab see haridusasutuste tööd.

Kodulehe uut platvormi saavad haridusasutused esialgsete plaanide kohaselt kasutama hakata alates 1. jaanuarist 2018.

Loodava platvormiteenuse kasutamisega kaasnevat majutus- ja hooldusteenust hakkab haridusasutustele pakkuma HITSA. Kõikide lisaküsimustega palume pöörduda HITSA IT-projektijuhi Kristi Kadaja-Kollomi poole: kristi.kadaja-kollom@hitsa.ee

Samal teemal: