Tallinnas arutatakse Euroopa hariduskoostöö tulevikku


Avaldaja:Laura Vetik15. Juuni 2017

Täna kohtub Tallinnas hariduse kõrgetasemeline grupp, et arutada Eesti EL Nõukogu eesistumise eel Erasmus+ programmi tuleviku, digihariduse ja ühiste väärtuste üle Euroopa Liidus.

Hariduse kõrgetasemeline grupp toob kokku liikmesriikide haridusministeeriumide välissuhete juhid, et arutada, mis toimib Euroopa Liidu hariduskoostöös hästi ja mida tuleks veelgi parandada. Täpsemalt keskendutakse küsimusele, milline saab olema Erasmus+ programm pärast 2020. aastat.

Kohtumist juhib Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Madis Lepajõe, kelle sõnul on Tallinnas toimuv arutelu oluline sisend järgmise Euroopa Liidu haridusprogrammi kujundamisse. „Erasmuse programm, mis tähistab tänavu 30. sünnipäeva, on selle aja jooksul aidanud arendada miljonite eurooplaste oskusi ja olnud haridusuuenduste inspiratsiooniks tuhandetele õpetajatele ja praktikutele. Tahame üheskoos programmi veel paremaks teha, et tulevikus jõuaks selle mõju iga inimeseni Euroopas,“ ütles Madis Lepajõe.

Lisaks Erasmus+ programmi tuleviku arutamisele tutvuvad eksperdid Mektorys digihariduse võimalustega. Kohtumise teisel päeval peetakse nõu, kuidas edendada haridussüsteemi kõigil tasanditel Euroopa Liidu ühiseid väärtusi ja sotsiaalset kaasatust. Arutelule eelneb Raul Rebase ettekanne tõejärgsest digiühiskonnast, võltsuudistest, populismist ja väärtustest. Kohtumise lõpetab ekskursioon Tallinna vanalinnas, mille viivad läbi Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilased.

Hariduse kõrgetasemelise grupi kohtumine on Haridus- ja Teadusministeeriumi esimene Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise üritus.

Lisainfo hariduse, teaduse ja noortevaldkonna eesistumise põhiteemade ja ürituste kohta

Lisainfo Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise kohta

Erasmus+ programmi taustainfo

  • Erasmus+ on Euroopa Liidu hariduse, koolituse, noorte ja spordi toetusprogramm. Programmi eelarve on üle 14,7 miljardi euro ning see annab üle 4 miljonile eurooplasele võimaluse välismaal õppida, koolitustel osaleda, kogemusi saada ja vabatahtlikku tööd teha.
  • 77,5 % Erasmus+ eelarvest on määratud haridusse ja koolitusvaldkonda. Erasmus+ toetab strateegilisi partnerlusi, arendusprojekte ja innovaatilisi lahendusi, millesse on kokku kaasatud üle 125 000 organisatsiooni ja ligikaudu 800 000 õppejõudu, õpetajat, koolitajat ning haridus- ja noorsootöötajat.
  • Täiendavalt saab lugeda siit.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal: