Tartu Ülikooli laekus tänavusel vastuvõtuperioodil mullusest rohkem avaldusi


Avaldaja:Madli Leikop03. Juuli 2017

Märksõnad:

, ,

Tartu Ülikoolis lõppes eelmisel nädalal sisseastumisdokumentide vastuvõtmine enamikele eestikeelsetele bakalaureuse- ja magistriõppekavadele. Vastuvõtt ingliskeelsetele õppekavadele toimus kevadel.

Kokku on eesti- ja ingliskeelsetele õppekavadele kõigis õppeastmetes esitatud üle 12 100 avalduse.

Kõrghariduse esimesel astmel edasiõppimiseks esitati 8242 avaldust, magistriõppekavadele 3465 avaldust ning doktoriõppes jätkamiseks anti sisse 405 avaldust. Eestikeelsetel õppekavadel õppimiseks esitati enam kui 10 200 ja rahvusvahelistele õppekavadele kandideerimiseks üle 1900 avalduse.

Sarnaselt varasematele aastatele esitati kõrghariduse esimesel astmel kõige rohkem avaldusi arstiteaduse õppekavale (629 avaldust), järgnesid infotehnoloogia 488  ja õigusteadus Tartus 347 avaldusega. Suurimad konkursid ühele õppekohale olid avatud ülikooli õppe vastuvõtus: koolieelse lasteasutuse õpetaja õppekaval kandideerib ühele õppekohale 9,8; Pärnu kolledži ettevõtluse ja projektijuhtimise õppekavale 8,7 ning eripedagoogika õppekavale 8,2 inimest.

Kuna paljudel Tartu Ülikooli esimese astme õppekavadel on kehtestatud vastuvõtulävend ehk punktisumma, mille ületamine tagab kindlasti vastuvõtu, siis on 1335 tudengikandidaati juba praeguseks lävendi ületamisega endale õppekoha ülikoolis taganud. Ülejäänud kandidaatidel tuleb sõltuvalt valitud õppekavast sooritada sel või järgmisel nädalal sisseastumiseksam või kandideerida riigieksami tulemuste alusel. 

Magistriõppes esitati enim avaldusi kolmele IT õppekavale: eestikeelsele infotehnoloogia mitteinformaatikutele õppekavale 363, ingliskeelsele informaatika õppekavale 262 ning tarkvaratehnika õppekavale 242 avaldust. Neile järgnesid ingliskeelne rahvusvaheliste suhete ning regiooni uuringute õppekava 214 ning turundus ja finantsjuhtimise õppekava 197 avaldusega.

Doktoriõppe populaarsemad erialad on politoloogia, arstiteadus ning kirjandus ja kultuuriteadused. 

Esimesed vastuvõtuotsused teeb ülikool 14. juulil. Vastu võetud kandidaatidel tuleb kinnitada oma õppima tulek SAISis hiljemalt 17. juulil. Õppekohast loobumiste korral pakub ülikool pingeridades järgmistele kandidaatidele õppekohti kuni 18. augustini.

24. juulist 10. augustini toimub vastuvõtt neljale magistriõppekavale: Euroopa õpingud, ettevõtlus ning tehnoloogia juhtimine, strateegiline juhtimine ning teenuste disain ja juhtimine.  

Allikas: TÜ pressiteade. 

Samal teemal: