Tallinna Ülikoolis suurim konkurss haldus- ja ärikorralduses


Avaldaja:Madli Leikop10. Juuli 2017

Kuigi sisseastumisavalduste arvult oli Tallinna Ülikooli tänavune popim bakalaureuseastme õppekava psühholoogia 437 huvilisega, siis suurim konkurss – 9,25 soovijat kohale – oli haldus- ja ärikorralduses.

Väga tihe on sõel – rohkem kui kaheksa avaldust õppekohale – ka õigusteaduse, reklaami ja imagoloogia ning alushariduse pedagoogi õppekavadel. Avalduste arv näitab väga suurt huvi ka informaatika vastu.    
Magistriõppesse soovitakse avalduste arvu arvestades enim astuda organisatsioonikäitumine, sotsiaalpedagoogika ja lastekaitse, nüüdismeedia ning eripedagoog-nõustaja õppekavadele.

Kokku esitati Tallinna Ülikooli rohkem kui 7300 avaldust, lisaks on välismaised kandidaate praeguseks hetkeks 814. Vastuvõtt Soomes ja Lätis keskhariduse omandanuile mitmetel bakalaureuse õppekavadel veel kestab.
Uusi üliõpilasi võetakse vastu 45 bakalaureuse-, 52 magistri- ja 14 doktoriõppe kavale. Õppima asumise soovist tuleb teada anda kolme päeva jooksul pärast vastuvõtmise teate saamist.

Vastuvõetute nimekirjad avalikustatakse bakalaureuseastmes 14. juulil. Magistri- ja doktoriõppe nimekirjad avalikustatakse jooksvalt pärast vastuvõtueksami tulemuste selgumist, kuid hiljemalt 14. juulil.

Rohkem infot http://www.tlu.ee/et/sisseastuja.

Allikas: TLÜ koduleht

Samal teemal: