Uussisserändajatele mõeldud Eesti teadus- ja kõrgharidusmaastikku tutvustavad lühivideod


Avaldaja:Madli Leikop14. Juuli 2017

Eesti Teadusagentuuril on valminud inglis- ja venekeelsed videoklipid Eestisse saabunud välisteadlastele, välistudengitele ja teistele meie teadus- ning kõrgharidusmaastikust huvitatud uussisserändajatele.

Lühivideod avavad teaduse- ja kõrghariduse rahastamissüsteemi, teadus- ja arendusasutuste struktuuri, akadeemiliste ametikohtade olemust ning siinse kõrghariduse ja õpetamise iseärasusi.

Kahe- kuni kolmeminutilised videod valmisid Siseministeeriumi juhitud  uussisserändajate kohanemisprogrammi raames, mille abil saavad Eestisse saabuvad välismaalased võimalikult kiiresti omandada esmased teadmised Eestis kohanemiseks ning iseseisvalt hakkama saamiseks. Kohanemisprogrammi rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist; Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondist (AMIF) ja riigieelarvelistest vahenditest.

Uussisserändaja on alla 5 aasta Eestis seaduslikul alusel elanud välismaalane.

Videoklipid on kõigile vabalt kasutamiseks Eesti Teadusagentuuri YouTube’i kanalil. Lingid klippidele leiab siit.

Allikas: Eesti Teadusagentuuri koduleht.  

Samal teemal: