Tallinnas arutatakse Euroopa teaduse, tehnoloogia ja inseneeria tuleviku üle


Avaldaja:Madli Leikop17. Mai 2017

Täna algas Tallinnas Euroopa STEM Koalitsiooni üldkogu, mis toob kokku 14 riigi ja mitme üleeuroopalise organisatsiooni esindajad. STEM Koalitsiooni võrgustiku eesmärk on tõsta Euroopa riikide ettevõtjate ja haridussektori teadlikkust teaduse, tehnoloogia, inseneeria (STEM) rollist ühiskonnas.

Üldkogu keskseks teemaks on valdkonna populariseerimise mõju hindamise võimalused, kuna tegevusi on tavaliselt palju erinevaid ja üksikute tegevuste osa tulemustes on keeruline analüüsida. Osalejad tutvustavad mõju hindamise praktikaid oma organisatsioonides. Selle tulemusena koostatakse ülevaade, mis on mõeldud kasutatamiseks kõikides Euroopa riikides. 

Eesti esindajad tutvustavad külalistele PISA uuringu loodus- ja täppsteaduste valdkonna heade tulemuste tausta ning telesaadet „Rakett 69“, mis 2012. aastal valiti Euroopa Ringhäälingute Liidu poolt parimaks haridussaateks Euroopas ja mis lõpetas äsja oma 7. hooaja.

STEM valdkonna ülikoolikoolilõpetajate vähesus ning nende oskuste mittevastavus ettevõtete vajadustele on üleeuroopaliselt majandusarengut takistav probleem. Jeroen van der Veer, energiaettevõtte Shell endine president ja praegune Hollandi riikliku STEM platvormi Beta Techniek nõukogu esimees kommenteeris haridussüsteemide arengu vajadust: “Ei ole kahtlust, et tehnoloogia areneb tulevikus praegusest veelgi kiiremini ja seetõttu on äärmiselt oluline süsteemne koostöö hariduse pakkujate ja ettevõtete vahel. See on lähitulevikus riiklike haridussüsteemide arengu võtmekomponendiks”.

Koostöö vajadust rõhutab ka haridus- ja teadusminister Mailis Reps: “Vaatamata sellele, et Eesti õpilastest üle 20% tahab edasi õppida teaduse, tehnoloogia ja inseneeria valdkonnas ning selle näitajaga oleme Euroopas heal positsioonil, ei piisa kasvuks enam üksiku riigi praktikatest – uute toimivate lahenduste loomiseks on rahvusvaheline koostöö ülimalt oluline.“

EU STEM Koalitsioon (EU STEM Coalition) teeb koostööd selle nimel, et riigid looksid ja rakendaksid oma STEM valdkonna arengustrateegiad ja saaksid kogemusi jagada nii omavahel kui ka uutele kaasatavatele riikidele. Oluline on, et lähenemine sobiks just konkreetse riigi haridus- ja majanduskeskkonnaga ning tööturuvajadustega.

Eesti esindaja koalitsiooni töös on Eesti Teadusagentuur, kes koordineerib Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi algatusel ellu kutsutud teadus- ja tehnoloogiapakti. Pakti eesmärgiks on STEM valdkonna populariseerimine noorte seas ja ühiskonnas laiemalt, valdkonna hariduse kvaliteedi tõstmine ning selles töötamise väärtustamine. Võrgustikku kaasatakse haridusasutused, ettevõtted, kohalikud omavalitsused ja riigisektor.

Täiendavat info teadus- ja tehnoloogiapakti kohta saab veebilehelt http://www.etag.ee/koostoo/tehnoloogiapakt/

STEM Koalitsiooni, selle liikmete ja tegevuste kohta leiab infot http://www.stemcoalition.eu.

Allikas: Eesti Teadusagentuuri pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: