Euroopa Liidu teadusministrid arutavad Tallinnas teaduse ja innovatsiooni mõju


Avaldaja:Madli Leikop24. Juuli 2017

Täna algab Tallinnas Kultuurikatlas Euroopa Liidu teadusministrite kahepäevane kohtumine, kus arutatakse, kuidas suurendada teaduse ja innovatsiooni mõju Euroopas ning muuta teaduskoostöö rahastamine lihtsamaks ja läbipaistvamaks.

Kohtumist juhib haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kelle sõnul sõltub teadusest ja innovatsioonist Euroopa konkurentsivõime. „Teaduse ja innovatsiooni rahastamine ei ole kulu, vaid investeering, mis toob meile majanduskasvu, uued tehnoloogiad, puhta ja jätkusuutliku keskkonna, parema tervise ja hariduse ning sidusama ühiskonna. Peame veenma Euroopa avalikkust, et ambitsioonikatest investeeringutest teadusesse ja innovatsiooni võidavad kõik,“ ütles minister Reps.

Esmaspäeval, 24. juulil osalevad ministrid Eesti e-valitsemise presentatsioonil, kus neile tutvustatakse Eesti e-teenuseid ja e-residentsust, küberturvalisuse ja mobiilse positsioneerimise teemasid ning digitaalset keeleõppevahendit Lingvist. Nobeli sihtasutuse tegevdirektor Lars Heikensten teeb ministritele teaduse mõju teemalise ettekande.

Teisipäeval, 25. juulil arutavad ministrid, kuidas suurendada teaduse mõju ja väärtust Euroopa Liidus. Kavas on Jacques Delors’ Instituudi emeriitpresidendi Pascal Lamy ja Soome Akadeemia Presidendi Heikki Mannila ettekanded. Lõunalaua peaesinejaks on Taavet Hinrikus, TransferWise’i asutaja ning Euroopa Innovatsiooninõukogu (EIC) kõrgetasemelise nõuandva kogu liige. Pärastlõunal keskenduvad arutelud küsimusele, kuidas muuta Euroopa Liidu teaduse ja innovatsiooni rahastusmaastik lihtsamaks ja avatumaks teaduskoostöös osaleda soovijatele. Ettekannetega esinevad Kesk-Euroopa Teadustaristu Konsortsiumi (CERIC-ERIC) juht Jana Kolar ja Maastrichti Ülikooli professor Luc Soete.

Läbivaks teemaks Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise ajal teadusvaldkonnas on teadusprogrammi Horisont 2020 vahehindamine. Euroopa Liidu teadusuuringuid ja innovatsiooni rahastav raamprogramm Horisont 2020 on kõige mahukam teadusprogramm maailmas (75 miljardit eurot). Vahehindamine annab olulise sisendi ja suuna Euroopa Liidu järgmise mitmeaastase finantsraamistiku ning teadusuuringute ja innovatsiooni raamprogrammi kujundamiseks.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet