Miljon+ artiklit Vikipeediasse! Digihariduse konkursi võitjad on selgunud


Avaldaja:Madli Leikop28. Juuli 2017

27. juulil 2017 anti Tartu Ülikooli muuseumis üle digihariduse konkursi auhinnad. Tartu Ülikool ja Swedbank korraldavad digihariduse konkurssi, et tõsta esile ja premeerida parimaid majandusalaseid Vikipeedia artikleid.

Digihariduse konkursi  500-eurosed peapreemiad Swedbankilt võitsid Laura Kruusmann ja Kelli Kukk. Ergutusauhinnad majandusalaste vikiartiklite loomise eest pälvisid Kristiina Mähar ja Hardi Heinvere. Artiklikonkursi käigus loodi juurde ja täiendati olulisi majandusalaseid vikiartikleid. Parimate väljavalimisel hinnati nii artiklite kvaliteeti kui ka teema keerukust ja olulisust.

Digihariduse konkurss on osa eestikeelse Vikipeedia arendamise projektist Miljon+, mille eesmärgiks on jõuda miljoni artikliga Vikipeediate hulka. Konkursi korraldajate eesmärk on kasvatada majandusvaldkonna artiklite hulka ja kvaliteeti ning muuta seeläbi majanduskeele mõistevara hõlpsamini kättesaadavaks. Iga uus artikkel on oluline panus eesti keele tulevikku – Vikipeediasse talletatud oskussõnavara ja üldinfo on hästi leitav kõigi infootsijate jaoks.

"Finantskirjaoskuse arendamine on üks Swedbanki prioriteete, samuti peame oluliseks majandus- ja finantsvaldkonna oskusteabe jagamist – digihariduse konkurss on hea näide, kuidas ühendada finantshariduse omandamine, erialase teabe jagamine ning eestikeelse majandussõnavara arendamine,“ sõnas Swedbanki Lõuna regiooni direktor Merike Sirendi.

Hindamiskomisjoni kuulusid Tartu Ülikooli ja Swedbanki esindajad: Helje Kaldaru, emeriitdotsent (TÜ majandusteaduskond); Riina Reinsalu, keeletoimetamise õppejõud (TÜ eesti ja üldkeeleteaduse instituut); Ivo Kruusamägi, vikipedist (TÜ); Kaur Orgusaar, karjäärikoordinaator (Swedbank); Tõnu Mertsina, peaökonomist (Swedbank); Art Lestberg, Head of Corporate Sales Business Area (Swedbank).

Hindamiskomisjoni esimees Ivo Kruusamägi tõi välja, et digihariduse konkurss on esimene etapp laiemast kampaaniast katta kõik teemavaldkonnad põhjalike ja kvaliteetsete artiklitega. Kruusamägi sõnul on lihtsam koostada artikleid väga spetsiifiliste teemade kohta ja nii jäävad koondartiklid ja põhimõistetest rääkivad tekstid sageli piisava tähelepanuta. „Nõnda aitavad sellised konkursid tagada Vikipeedia tasakaalustatud arengut, sest suunavad tähelepanu võtmeartiklite juurde," sõnas ta.

Swedbanki preemiaid on taas oodata 2017. aasta detsembris. Teine artiklivõistlus toimub Vikipeedia keskkonnas 1. septembrist kuni 1. detsembrini 2017. Osaleda saavad kõik, kes kirjutavad Vikipeediasse uusi eestikeelseid majandusalaseid artikleid.

Allikas: TÜ pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: