Ideed kasvama! STARTER pakub ettevõtlusõppe praktilist tuge erinevatel haridustasemetel


Avaldaja:Madli Leikop10. September 2017

Kaheksa Eesti kõrgkooli koostöös pakutav äriideede arendusprogramm STARTER toetab üha enam ettevõtlusõpet praktilise osana nii kõrg-, kutse- kui ka üldhariduses. Programmis saadud meeskonnatöö kogemus annab hea aluse ettevõttes töötamiseks.

Loo saatis Koolielule ettevõtlusprogrammi kommunikatsioonijuht Liina Pissarev

STARTERi programmijuhi Piret Arusaare sõnul võib väga positiivseks pidada õpetajate ja õppejõudude järjest suuremat valmisolekut pakkuda oma aine õpilastele alternatiivina võimalust läbida praktikumid või iseseisev töö STARTERi programmis osalemise kaudu. „See võimaldab siduda eelinkubatsiooni ehk idee arendamist ja õppetööd ning pakkuda nii üliõpilastele kui kutsekoolide ja gümnaasiumide õppuritele võimalust osaleda interdistsiplinaarses aktiivõppe programmis,“ selgitab Arusaar. 

STARTERis saavad koos õppida õpilased ja õpetajad

„Just õpetajatel ja õppejõududel on oluline roll  STARTERi sidumisel koolipõhise ettevõtlusõppega. STARTER võimaldab õpetajatel osaleda programmis koos õpilastega ning kasutada saadavaid teadmisi, kogemusi ja kontaktidevõrgustikku ka edaspidi oma õppetöös," julgustab Arusaar õpetajaid aktiivselt osalema. 

STARTER pakub sügissemestril algajatele äriideede arendamise põhiprogrammi  Tallinnas, Pärnus ja Ida-Virumaal (Narvas ja Kohtla-Järvel), kuhu on oodatud kindlasti ka kutsekoolide õppurid ja gümnasistid. Septembris toimuvatele avaüritustele võivad tulla uudistama kõik, kes alles otsivad ideed või meeskonnakaaslasi. Semestri jooksul toimuvad praktilised töötoad  ja ettevõtjatest mentorite tagasiside sessioonid, mis aitavad tiimidel oma ideega õiget suunda hoida. Programm lõpeb detsembris võistlustega, kus võetakse mõõtu oma äriidee esitamises ja võitjaid ootavad väärilised auhinnad. 

STARTER programmis on ka õpilasfirmadel hea võimalus oma ideed veelgi edasi arendada. Ekspertide valdkondlikes töötubades osaledes, mentorite nõuannete toel, koolivälises keskkonnas teistega koos arenedes ja võistlustel konkureerides – see kõik annab lisaväärtust nii õpilasfirma programmis osalenud tiimidele kui ka individuaalsele arengule.

Noorte koostöökogemus STARTERi tiimides on väärtuslik pagas tulevikuks. Näiteks 2017. aasta kevadsemestril lõpetasid STARTERi programmi kokku 54 tiimi ja õppureid oli 19 Eesti õppeasutusest: 5 üldhariduskoolist, 4 kutseõppeasutusest ja 10 kõrgkoolist.  28 meeskonda moodustusid erinevate koolide õppuritest, haridustasemete vaheline lõiming sai teoks 12 meeskonnas. 

STARTERi edasijõudnute ehk advanced programm käivitub sügisel Tartus. Selle eesmärk on pakkuda juba ideega tiimidele võimalust oma ärimudeli edasiarenduseks kuni toote/teenuse turul testimiseni koos individuaalse mentorlusega. Programmiga liitumiseks tuleb tiimil end tõestada piisava motivatsiooni näitamisega liftikõne ehk pitch’i vormis programmi algul. „Siit üleskutse üldharidus- ja kutsekoolidele - programmis osalemise huvi korral võtke julgelt ühendust STARTERi programmijuhtidega,“ innustab Arusaar õpilastele edaspidises elus vajalikku kogemust pakkuma. 

Täpsem info on leitav: http://www.starteridea.ee

STARTER annab osalejatele kuhjaga kontakte ja kogemusi  

STARTERi läbinud ise väärtustavad programmist saadud teadmisi ja kogemusi ning osalejate tagasiside põhjal soovitaks neist 93% programmi oma sõbrale. Samuti hindavad noored väga kõrgelt mentoritelt, ekspertidelt, ettevõtjatelt saadud soovitusi ja nõuandeid, mis aitasid ideid arendada selle tasemeni, et nii mõnigi tiim on ettevõtlusesse sisenenud või sisenemas. 

Turistidele mõeldud ja kauneid Eestimaa paiku läbi ilukirjanduse tutvustavat mobiilirakendust arendav FictionFeel on üks näide tiimist, mille tegevus ei lõppenud STARTERi finaaliga. FictionFeeli näol on tegemist koolidevahelise meeskonnaga, mille liikmeid leiti programmi avaürituste kaudu vastavalt vajaminevale kompetentsile nii Tartu Kutsehariduskeskusest kui Tartu Ülikoolist. Tiimiliikme Varje Kassi sõnul arenesid programmis eelkõige Fiction Feeli äriplaan ja oskus ideed ette kanda – see viimane on tema sõnul tulevikus vajalik  igal elualal ka siis, kui konkreetse ideega edasi ei töötata. 

STARTER programm on avanud osalejatele mitmeid uksi – nii äri-ideede esitlemisvõistlustele teistes riikides kui Ajujahi saatesse, samuti on STARTERi finaalis oma esinemisoskusi proovile pannud õpilasfirmad, sh tänavune Euroopa parim õpilasfirma Festera.  

Lisainfo:
STARTER programmi üritused, programmijuhid ja intervjuud osalejatega on väljas kodulehel   http://www.starteridea.ee. Samuti on infot kodulehel www.ettevõtlusõpe.ee

STARTER programmi toetab Euroopa Sotsiaalfond ja see on osa ettevõtlusõppe programmist Edu ja Tegu.

Foto: Gleb Maltsev jagab soovitusi, kuidas esitada head liftikõnet. Foto autor: TÜ Ideelabor. 

Samal teemal:

 

 

 

 

 

 

 

Haridus- ja Noorteamet