Euroopa hariduseksperdid kogunevad Tallinna tulevikuõppimise üle arutlema


Avaldaja:Madli Leikop19. September 2017

Täna algab Tallinnas kõrgetasemeline hariduskonverents „Õppimise ja õpetamise nüüdisaegsed suunad“, kus ligi 200 Euroopa hariduseksperti arutlevad, kuidas viia haridussüsteemid vastavusse muutuva ühiskonna vajadustega.

19.-20. septembril Tallinna Ülikoolis toimuval hariduskonverentsil osalevad hariduseksperdid, -teadlased, haridusametnikud ja õppijate, õpetajate ning tööandjate esindajad üle kogu Euroopa. Arutatakse, kuidas tagada, et lisaks headele teadmistele ja põhioskustele oleksid igas vanuses õppijad koolikogemusega rahul ja valmis võtma vastutust nii enda elus kui ühiskonnas laiemalt.

Konverentsi avab haridus- ja teadusminister Mailis Reps, kelle sõnul on loomulik, et üha kiiremini muutuvas maailmas peavad ka haridussüsteemid ajaga kaasas käima. „Eestil on palju häid kogemusi, mida kaasaegse õppimise ja õpetamise valdkonnas teiste riikidega jagada. Meil on hea meel, et tänu Euroopa Liidu eesistumisele saavad meie hariduse edulood senisest veelgi laiema kõlapinna ja saame ka ise teistelt õppida,“ sõnas minister Reps.

Hommikul külastavad konverentsil osalejad Tallinna Asunduse Lasteaeda, Kadrioru Saksa Gümnaasiumi, Audentese erakooli, Tallinna Polütehnikumi ja Tallinna Ülikooli Haridusinnovatsioonikeskust. Koos koolipere esindajatega arutatakse, kuidas koolid kaasavad sidusrühmi koolielu kujundamisse, et iga õppija arengut ja õppimist parimal viisil toetada.

Pärastlõunal esinevad ettekannetega Utrechti ülikooli hariduspsühholoogia professor P. Robert-Jan Simons, Londoni ülikooli kognitiivse neuroteaduse professor Michael S. C. Thomas ja Tallinna Ülikooli koolipsühholoogia professor Eve Kikas. Samuti toimuvad arutelud elukestvat õppimist toetava õpikeskkonna, kooliväliste huvirühmade kaasamise ja uue põlvkonna õppijate õpetamise teemadel.

Homme jätkub konverents diskussiooniga selle üle, milline roll ja vastutus on erinevatel haridussüsteemi osapooltel soovitud muutuste esilekutsumisel. Paneelarutelus osalevad üle-Euroopaliste õpilaste, tudengite, õpetajate, koolijuhtide, tööandjate ja töötajate ühenduste esindajad.

Haridus- ja teadusministeeriumi korraldatav konverents on Eesti Euroopa Liidu eesistumise üks olulisemaid haridusvaldkonna sündmusi. Kõigil huvilistel on võimalus konverentsist osa saada otseülekande vahendusel siin.

Konverentsi tutvustus ja kava (inglise keeles).

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: