Vikipeedia e-kursus aitab valmis teha uurimustöö


Avaldaja:Märt Põder28. September 2017

Vikipeedia e-kursusel mitte ainult ei tehta õppejõudude ja akadeemilise kirjutamise spetsialistide toel valmis tasakaalustatud ja allikakriitilist õpilasuurimust, vaid tuuakse see ka n-ö sahtlist välja avalikku Internetti ning seostatakse tänapäeva tegelike vaidlustega tõepõhja ja faktitruuduse üle.

Gümnaasiumi lõpetamiseks nõutud õpilasuurimuse või praktilise töö koostamiseks jääb sageli muude õppetegevuste kõrvalt vähe aega. Kuigi riiklikus õppekavas on hulk valikkursusi, mis peaks aitama õpilastel uurimustöö põhimõtetega sina peale saada, siiski on nende õpetamine sageli episoodiline ning gümnasistid ei leia oma uurimuste tarvis piisavalt juhendamist.

Pahatihti on uurimustöödele esitatud nõudmised ülepaisutatud, mistõttu istuvad õpilased oma tööde otsas kuid ning juhendajad on samuti dilemma ees, kas lasta latti alla ning tunnistada, et õpilasuurimus ongi pigem referaat ja teadusliku käsitluslaadi matkimine ilma tegeliku sisuta, või teeselda koos õpilasega, et fraasidel nagu "uued avastused", "originaalne panus", "kriitiline analüüs", "objektiivne ennustusvõime" on uurimuste raames sisuline tähendus.

Uurimustöö entsüklopeediaartiklina Vikipeedias

Vikipeedia sõber 2017 Mart Noorma poseerimas Miljon+ plakati ees Uurimustöö Vikipeedia artikli koostamisena muudab muidu abstraktse kirjatöö funktsionaalseks ja selge eesmärgiga tekstiks, sest see ei jää ühena paljudest koolitöödest lihtsalt sahtlisse, vaid saab toimetajate käe alt läbi käimise järel täisväärtuslikuks osaks kõigile ligipääsetavast avalikust teadmistevaramust. Nii ei lähe see vastuollu gümnasistide senisel haridusteel omandatud arusaamaga, et teadus muudab maailma ja et üks õige uurimustöö ei rahuldu vähemaga kui tõde.

Lisaks saavad gümnasistid kursusel osaledes anda Tartu Ülikooli teadlaste kõrval oma panuse eestikeelse Vikipeedia jõudmisel miljoni artiklini.

Loomulikult pole entsüklopeediaartikli kirjutamine lihtne ülesanne. Kuigi Vikipeedia artiklile esitatavad nõuded allikakriitilisuse, korrektse viitamise, tasakaalustatud ülesehituse jmt osas langevad kokku emakeele vm kursuste raames tutvustatud uurimistöö nõuetega, siiski vajavad õpilased vaba võrguentsüklopeedia juures kaasa löömiseks juhendamist. Selleks olemegi töötanud välja Vikipeedia e-kursuse.

Mida Vikipeedia e-kursuselt oodata?

Kursusel tutvutakse entsüklopeediaartiklile esitatavate sisuliste, ülesehituslike, stiililiste jm nõudmistega ning Vikipeedia toimimispõhimõtetega. Kui kursuse õppetükid korralikult kaasa teha, siis valmib selle lõpuks õppejõudude ja akadeemilise kirjutamise spetsialistide juhendamisel üks Vikipeedia artikkel, mis peaks mh vastama gümnaasiumi õpilasuurimuse või praktilise töö nõuetele.

Kursus toimub sellisel kujul teist korda, esimest korda toimus see 2016/2017. õppeaasta sügisel ning 34 kursusel alustanust jõudis artikli koostamiseni 18. Kuna sel aastal on Vikipeedia artikli koostamine ka emakeeleolümpiaadi eelvooru üks ülesannetest, siis aitab kursus ka olümpiaadiks ettevalmistamisel. Lisaks sellele on kursus hea vahend käimasolevate Vikipeedia artiklikonkursside tööde viimistlemisel.

Kuna entsüklopeedia eesmärk on esitada tõde tuginedes korrektselt viidatud allikatest pärinevatele faktidele, siis muudab ühiskondliku tegelikkusega haagitud õpipoisiõpe Vikipeedias gümnasisti esimese tõsisema kokkupuute uurimusliku teksti koostamisega sisukaks ning eesmärgipäraseks. Sellest saab midagi enamat kui lihtsalt üks koolitöö — kinnistub arusaam, et teadus tõepoolest muudab maailma ning objektiivne tõde on kusagil käeulatuses.

Vikipeedia e-kursus on tasuta, osalejate piirarv on 50 ning registreerimine on TÜ teaduskooli lehel avatud kuni 8. oktoobrini. Kursus algab 11. oktoobril ning lõppeb 6. detsembril. Täpsem info kursuse lehelt Vikipeedias: https://et.wikipedia.org/wiki/Vikipeedia:E-kursus

Pikemalt saab kursuse tausta kohta lugeda Wikimedia Eesti blogist.

Haridus- ja Noorteamet