EL-i kutsehariduse juhid Tallinnas: kutsehariduse kvaliteedi tõstmiseks tuleb toetada õpetajaid ja praktikajuhendajaid


Avaldaja:Madli Leikop10. Oktoober 2017

Kutseõpetajad ja praktikajuhendajad vajavad terviklikku tuge, et tõsta töökohapõhise õppe ja praktika kvaliteeti, nentisid Euroopa Liidu kutsehariduse peadirektorid Tallinnas toimunud kohtumisel.

Haridus- ja Teadusministeeriumi kutsehariduse osakonna juhataja Helen Põllo sõnul on küsimus töökohapõhise õppe ja praktikate kvaliteedist muutunud Euroopa Liidu kutseharidusmaastikul järjest tähtsamaks. "See on oluline mitte ainult hariduse ja tööelu tihedamaks sidumiseks, vaid ka täiskasvanute oskuste täiendamiseks, kes on juba tööturul aktiivsed,“ ütles Helen Põllo. Ta märkis, et võtmeteemaks on kutseõppeasutuste ja tööandjate vaheline koostöö, et inimesed leiaksid oma oskuste täiendamiseks aega ja motivatsiooni.

Liikmesriikide delegaadid arutasid, kuidas tagada õpetajatele ja praktikajuhendajatele parem tugi ja soodustada koostööd, et tõsta kutsehariduse kvaliteeti. Jagati erinevate riikide edukaid näiteid, nt õpetajate töötamine tööstusettevõtetes ühel päeval nädalas, kohaliku taseme koostöö toetamine koolide ja ettevõtete vahel kohalike õppekavade arendamiseks ning ühised koolitused kutseõpetajatele ja ettevõtete praktikajuhendajatele. Nõustuti, et kõik osapooled vajavad toetavaid stiimuleid, näiteks vastavat karjäärimudelit ja tunnustussüsteemi õpetajatele ja juhendajatele, aga ka toetusi ja ettevõtete ligipääsu erinevatele praktikakorraldusest tulenevatele võimalustele.

Arutati ka kutsehariduse võimalike tulevikustsenaariumite üle. Delegaadid märkisid, et piirid haridussektorite vahel hajuvad: üldharidusse ja kõrgharidusse lisandub kutsehariduse elemente ja kutseharidus muutub akadeemilisemaks. Teine suundumus on individuaalsem lähenemine õppe ja koolituspakkumiste kujundamisel. Nõustuti, et õpetajatel ja koolitajatel on jätkuvalt õpitulemuste kvaliteedi tagamisel põhiroll ja edendada tuleks uusi õpetamismeetodeid.

Pärast koosolekut külastasid delegaadid Tallinna Polütehnikumi, Tallinna Ehituskooli ja Tallinna Teeninduskooli, et tutvuda Eesti kutseõppeasutustega. Külastuse osaks oli ka osalemine dekupaaži, kommikaunistamise ja trükkimise õpitubades.

Kutsehariduse peadirektorite kohtumine toimus Tallinnas Eesti Euroopa Liidu Nõukogu eesistumise raames. Arutelude tulemused on sisendiks 20. novembril Brüsselis toimuvale haridusministrite kohtumisele.

Eesti eesistumise prioriteedid haridusvaldkonnas on õppe nüüdisajastamine kõigil haridustasemetel ning suurema tähelepanu pööramine õppe ja tööturu seostele.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: