Maailma Internetiuurijate Assotsiatsiooni aastakonverents Tartus


Avaldaja:Madli Leikop16. Oktoober 2017

TÜ ühiskonnateaduste instituut ja infoühiskonna keskus korraldavad 18.–21. oktoobrini Maailma Internetiuurijate Assotsiatsiooni (AoIR) aastakonverentsi, millest võtab osa rohkem kui kolmsada teadlast kolmekümnest riigist.

Konverentsil AoIR2017: Networked Publics arutletakse võrgustunud avalikkuste rolli üle kaasaegses ühiskonnas ja digitaalsete tehnoloogiate arenguga kaasnevaid muutusi.

Konverentsil on kaks peaesinejat, esimene neist on Loughborough Ülikooli poliitilise kommunikatsiooni professor Andrew Chadwick. Oma raamatute eest presitiižseid auhindu pälvinud Chadwick lahkab ettekandes hübriidmeedia süsteemi vaatevinklist Ameerika Ühendriikide 2016. aasta presidendivalimisi ja Donald Trumpi valimiskampaaniat. Teine peaesineja on Tartu Ülikooli sotsiaalse kommunikatsiooni professor Marju Lauristin, kes analüüsib enda ettekandes algoritmide mõju demokraatiale. 

Konverentsi plenaarpaneelis arutlevad Adi Kuntsman (Machester Metropolitan University), Kaarina Nikunen (Tampere University), Eugenia Siapera (Dublin City University) ja Cindy Tekkobe (University of Alabama) sotsiaalmeedia ja digiaktivismi teemadel. Arutelu juhib professor Jennifer Stromer-Galley (Syracuse University). 

Konverentsi programm võimaldab valida endale huvipakkuvat kuulamist kaheksa paralleelsessiooni hulgast. Teemade valik on äärmiselt mitmekesine. Konverentsil räägitakse võltsuudistest ja algoritmidest, privaatsusest ja ohtudest; ühtlasi lahatakse poliitilise osaluse ja kaasatuse võimalusi veebikeskkondades, aga näiteks ka sotsiaalmeedia mikrokuulsuste või e-tervise teemasid. 

Konverentsi eelüritusena toimub 17. oktoobril Tartu Ülikooli peahoones (aud. 128) kõigile huvilistele mõeldud rahvusvaheline seminar „Interneti(uurijate) eetilised dilemmad“. Seminarist osavõtt on tasuta, kuid eeldab eelregistreerimist instituudi kodulehel.

Aastakonverentsi toimumist toetavad Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus, TÜ infoühiskonna keskus, sotsiaalteaduste valdkond, ühiskonnateaduste instituut, Tartu linn ja Eesti Teadusagentuur.

Allikas: TÜ pressiteade. 

Samal teemal:

 

Haridus- ja Noorteamet