Tartu Linnaraamatukogus on näitus Tartu kooliväljaannetest


Avaldaja:Madli Leikop23. Oktoober 2017

23. oktoobrist on Tartu Linnaraamatukogus näitus „Nooruse helinad: Tartu kooliväljaanded läbi aja”. Välja on pandud Tartu koolide almanahhe, ajakirju ja ajalehti eelmise sajandi algusest kuni tänapäevani.

Lisaks praegu tegutsevatest koolidest saadud materjalile on oma kogust näitusele trükiseid andnud mitu bibliofiili nii Tartust kui ka Tallinnast. Esindatud on trükitud, mitmesugusel viisil paljundatud ja ka väga haruldased käsikirjalised väljaanded.

Eelmise sajandi alguse klassi- ja kooliväljaannete initsiatiiv lähtus tihti õpilastelt endilt, seejärel saidväljaandajaiks põhiliselt koolide kirjandus- või humanitaarringid, kuhu enamasti kuulus juhendajana ka õpetaja. Alates 1950. aastate lõpust, kui koolialmanahhe taas avaldada lubati, hakkasid ilmuma näiteks 2. keskkooli „Kutsuv rada“, 8. keskkooli „Tipa-Tapa“, veidi hiljem 1. keskkooli „Sulesepad“. Selle aja kooliväljaannetes on oma „nooruse helinad“ kõlama seadnud näiteks Mati Unt, Mihkel Mutt jpt.

Iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis on almanahhidele ja ajakirjadele lisandunud kooliajalehed, paljud neist internetis. Nii koolide ajalehed, ajakirjad kui ka almanahhid jäävad oma reportaažide ja kroonikaosaga ka koolide ajaloo oluliseks jäädvustajaks. Kooliväljaannetes on läbi aegade olnud tähtis osa õpilaste illustratsioonidel. Näitusel on väljas umbes sadakond nimetust, „Miilangute“ ja „Karuohakate“ kõrval näiteks ka „Cool Stuff“ ja „Jeesus  Christofon“.

Näitusega kaasneb praeguste Tartu kooliõpilaste omaloominguvõistlus „Tartu on...”, kuhu 4.–12. klassi õpilastelt laekus 70 tööd.  Viieliikmeline žürii hindas töid kolmes vanuserühmas. Võistlusel  pärjatud õpilasi auhinnatakse ja õpetajaid tänatakse enne näituse avamist kell 16 linnaraamatukogu saalis. Võistlusest teeb ülevaate raamatukogu direktor Asko Tamme, auhinnad annab kätte Tartu linnapea Urmas Klaas, loetakse ette esile tõstetud tööd.

Võistlust on auhindadega toetanud Eesti Rahva Muuseum, Aura Keskus, Tartu Elektriteater, Tartu Tähetorn, Teaduskeskus Ahhaa, Emajõe Lodjaselts, Tagurpidi Maja, Tartu linn, Rahvusarhiiv, kirjastus Aasta Raamat OÜ,  Tartu Ülikooli Kirjastus, ajakiri Eesti Loodus ja Tartu  Linnaraamatukogu.

Allikas: Tartu Linnaraamatukogu info. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: