Esimest korda toimuvast põhikoolinoorte töövarjupäevast võtab osa üle 200 õpilase


Avaldaja:Madli Leikop26. Oktoober 2017

Kui varasemalt on töövarjupäeva korraldatud gümnasistidele, siis täna, 26. oktoobril toimub esmakordselt 7.-9. klassi noortele mõeldud töövarjupäev „Hüppa üle oma varju!“, millest saab osa üle 220 Tallinna ja Harjumaa põhikooliõpilase.

Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist ja üks algatuse eestvedajaid Marja-Liisa Vaiksalu sõnab, et keskuses oldi üksmeelel - ka noorematele tuleb luua võimalus kiigata päris töömaailma, et nad näeks reaalseid inimesi erinevates ametites, erinevas töökeskkonnas ja -korralduses. „Esimesed tõsisemad valikud haridusteel seisavadki noortel ees juba 9. klassi lõpul ja on oluline, et neil oleks selleks hetkeks parem ülevaade oma valikuvõimalustest ning rohkem enesekindlust ja huvi neid valikuid langetada,“ ütleb Vaiksalu. Põhja-Eesti Rajaleidja keskuse korraldatav töövarjupäev on esimene just põhikoolinoorele organiseeritud üritus.

Töövarjuks kandideeris kokku 345 noort 160 ametile. Kõige suuremaks rebimiseks läks operatsiooniõe varju koha nimel, kuhu laekus 18 sooviavaldust ühele kohale. Lisaks tunti suurt huvi teiste meditsiini valdkonna (ämmaemand, patoloog jt) ja mehhaanika, robootika, looverialade, rahanduse jm vastu, aga esile tõusid ka lasteaia- ja kehalise kasvatuse õpetaja amet. Asutustest said enim tähelepanu LHV pank, lennukihooldusega tegelev Magnetic MRO, Ida-Tallinna keskhaigla, lasteaiad ja Põhja-Tallinna linnaosavalitsuse vanema positsioon.

Henri (15) ja Õnne (15), kes lähevad töövarjudeks Magnetic MRO inseneriosakonna juhile ja Põhja-Tallinna linnaosavanemale, leiavad, et nende ealistel on töövarjuks pigem keeruline saada ja võimalusi võiks alati rohkem olla. „Põhikooli õpilased on liiga noored, et kohe tööle asuda ja seepärast ei näe tööandjad neis potentsiaalset töötajat,“ selgitab sel õppeaastal põhikooli lõpetav Henri. Mõlemad töövarjud leiavad aga, et varjutamise kogemus on oluline, sest peale üleüldise silmaringi laienemise võib sellest edaspidi abi olla kasvõi valikainete valimisel gümnaasiumis või kutsekoolis.

Magnetic MRO, kus on möödunud aastatel töövarjudeks käinud vaid gümnasistid, otsustas sedapuhku ka põhikooli noortele reaalse töökeskkonna kogemust pakkuda. "Tänapäeva noored on märksa asjalikumad ja nutikamad kui tihti arvatakse, nende maailmavaade on huvitav ja omapärane ning erineb põlvkonniti suuresti,“ räägib Eesti aasta ettevõtte turundusjuht Tiina Shein. Ta selgitab, et kuigi 14-16aastased noored otse tööturule ei suundu, tehakse alateadlikult oma valikuid juba antud eas ning ettevõtete võimuses on neile sel etapil näidata reaalset töömaailma. „Maailma, mis jääb veel nende tavaelust kaugemale, kuid kuhu neil tuleb peagi sukelduda.“

21369321_1575377939149160_8714557894893293799_n.jpg

Põhja-Eesti Rajaleidja keskus kuulub SA Innove Rajaleidja võrgustikku, mis pakub tasuta karjääri- ja õppenõustamisteenuseid kuni 26aastastele noortele ning on partneriks lastevanematele ja haridustöötajatele.

Allikas: Põhja-Eesti Rajaleidja info. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: