Peaprokurör kutsub üles märkama ja tunnustama julgeid lapsi


Avaldaja:Madli Leikop07. November 2017

Täna tunnustati kodanikujulguse aumärkide üleandmisel prokuratuuri ettepanekul lapsi, kes enda, oma sõprade või pereliikmete kaitseks on abi otsinud. Aumärki ei antud ühelegi konkreetsele lapsele, kuna sooviti tuua esile keerulises olukorras abiotsimise julgust.

Abiotsimise julgus, olgu siis abi küsitud õpetajalt, arstilt, võõralt või politseilt, avaldub paljudel eri viisidel olles kõik ühtviisi õiged ja tunnustamist väärt. Sümboolne aumärk on suunatud kõigile julgetele lastele, kes vägivalla vastu on abi otsinud. 

Riigi peaprokurör Lavly Perlingu sõnul on Eestis on sadu lapsi, kes kannatavad vägivalla all lähisuhtes või mujal, kuid vaid väike osa neist julgeb sellest rääkida. „Paljud neist lastest kardavad abi otsida ning reageerida, eriti kui vägivallatsejaks on nende lähedased. Seda enam on oluline tuua esile nende laste julgust, kes seda on teinud. Usume, et sellel teemal avalikult rääkimine julgustab ka teisi lapsi abi otsima,“ selgitas Perling. 

Peres toimuval vägivallal võivad olla rasked ja pikaajalised tagajärjed olenemata sellest, kas laps on ise vägivalla ohver või pealtnägija. „Kodu peab olema lapse jaoks kõige turvalisem paik, kus lapsel pole põhjust tunda hirmu enda ning oma pereliikmete elu ja tervise pärast,“ ütles Perling. „Prokuratuuris puutume iga päev kokku kriminaalasjadega, mille puhul näeme, et varasem sekkumine oleks lapsi säästnud paljude kahjulike tagajärgede eest. Kriminaalmenetlus ja karistus on küll olulised meetmed vägivalla lõpetamisel ja sellele riigipoolsel reageerimisel, kuid laste eludele on sageli tekitatud kahju, mida ei ole võimalik olematuks teha,“ rääkis Perling. 

„Tahame ühelt poolt julgustada lapsi abi otsima neist hirmsates olukordades ning teiselt poolt soovime, et laste ümber olevad inimesed oskaks mures lapsi märgata ning toeks olla, kui abi saamiseks nende juurde pöördutakse. Lastega seotud perevägivalla probleem Eestis on nii suur, et ka õiguskaitseasutused nagu prokuratuur peavad leidma võimaluse ennetusse panustamiseks,“ selgitas peaprokurör.

Toetav materjal õpetajatele

Selleks, et julgustada lapsi ja õpetajaid perevägivalla teemadel kõnelema ja arutama, on prokuratuur valmistanud ette abimaterjali, mis on vabalt kättesaadav kasutamiseks kõigile. Veebilehel http://www.prokuratuur.ee/julgelaps on juba praegu kättesaadavad slaidid teema tunnis käsitlemiseks, samuti leiab sealt 4. oktoobri Pealtnägija loo „Üha enam perevägivalla juhtumeid tuvastatakse tänu julgetele lastele“, mis aitab teema mõistetavaks tegemisele kaasa erinevates vanusegruppides. 

„Oleme avatud tagasisideks ja ettepanekuteks antud teemal ning soovime lehte kindlasti järgnevatel kuudel täiendada. Samuti jõuavad selle õppeaasta sees antud teemal koolidesse rääkima ka perevägivalla kriminaalasjadele spetsialiseerunud prokurörid, et teemat läbi oma professionaalse kogemuse avada,“ lisas Perling prokuratuuri ennetuslike plaanide kohta.  

Allikas: Riigiprokuratuuri pressiteade. 

Samal teemal: