Minister Mailis Reps: küberkiusamise ennetamine on turvalise koolitee osa


Avaldaja:Madli Leikop18. Oktoober 2017

Septembris algas sotsiaalkampaania "Suurim julgus", mille peamine eesmärk on küberkiusamise ohvrite eest väljaastumine ja aktuaalsele probleemile tähelepanu pööramine. 2017. aastast toetab riik koolikiusamise vastast programmi 367 000 euroga ja väärtuskasvatuse programmi 115 000 euroga.

“Eestis räägitakse üha rohkem sellest, et kiusamine ei ole normaalne osa kooliteest ning see mõjutab ühtmoodi negatiivselt nii ohvreid, kiusajaid kui ka kõrvaltvaatajaid,“ ütles haridus- ja teadusminister Mailis Reps. “Digiinnovatsiooni osas oleme teenäitajad, kuid samas peame küberkiusu ennetamisele rohkem tähelepanu pöörama. Küberkiusamise ennetamine peab olema osa turvalisest kooliteest. Mitme lapse emana toetan algatust "Suurim julgus" ja selle eesmärki muuta kõikide õpilaste koolitee turvalisemaks ja sõbralikumaks, ka siis kui lapsed kooliruumides parasjagu ei viibi,“ lisas Reps.

Kiusamisvaba haridustee eest seisvate organisatsioonide esindajate sõnul tuletab peagi algav koolivaheaeg meelde, et digitaalne innovatsioon ja tehnoloogilised lahendused ei tähenda ainult käegakatsutavat mugavust, vaid peegeldavad ka uut reaalsust – osa koolikiusamisest on kolinud kübermaailma ja korduvast kiusamisest ei pruugi pääseda ka väljaspool koolimaja. Ehkki küberkiusamisega puutuvad kokku ka täiskasvanud inimesed, on kõnekas fakt, et Eestis on iga neljas kooliõpilane kogenud küberkiusamist ja kuuendik õpilastest tunnistab, et on ise internetis kedagi kiusanud. “Kiusamise ennetus peab olema süsteemne, järjepidev ja sihikindel ning toetuma end tõestanud programmidele ja tegevustele juba lasteaiast alates,” kinnitas Lastekaitse Liidu projekti "Targalt internetis" koordinaator Malle Hallimäe. “Kui tahame midagi paremuse poole muuta, siis on avatud arutelu küberkiusamisest ja selle kasvavast trendist Eestis möödapääsmatu ning see saab suurepäraselt toimida avaliku- ja erasektori koostöös,” lisas ta.

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub oktoobrikuus üles kõiki koole küberkiusamise ennetusele senisest veelgi rohkem tähelepanu pöörama.

Eesti elukestva õppe strateegiat ja ühes sellega ka kiusamise ennetust koolides aitavad ellu viia kiusamisvaba haridustee liikumisega liitunud kiusamisvastased organisatsioonid nagu Tartu Ülikooli eetikakeskus, MTÜ Lastekaitse Liit, SA Kiusamisvaba Kool, MTÜ Noorteühing TORE, Vaikuseminutid, Tervise Arengu Instituut, Eesti Õpilasesinduste Liidu projekt “Salliv kool“ ja Lastekaitse Liidu projekt „Targalt internetis“.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet