Eesti Maaülikool tähistab akadeemilise aktusega 66. aastapäeva


Avaldaja:Laura Vetik10. November 2017

Reedel, 10. novembril algusega kell 12.00 toimub Eesti Maaülikooli peahoone aulas akadeemiline aktus, kus promoveeritakse audoktoriks nimekas rahvusvaheline teadlane Erik Jeppesen, kes peab akadeemilise loengu teemal „Madalad järved ja muutuv kliima – Gröönimaalt troopikani ning Taanist Eestini“.

Samuti promoveeritakse 19 uut doktorit. Aktusel antakse üle Eesti Maaülikooli teenetemedalid ning tunnustatakse teadus- ja õppetöös silma paistnud ülikoolipere liikmeid.

Professor Erik Jeppesen on juhtiv teadlane järveökosüsteemide valdkonnas, töötades NERI madalate järvede ökoloogia ja Aarhusi ülikooli bioloogiainstituudi õppetooli ja Aarhusi ülikooli Arktika keskuse professorina ning külalisprofessorina Hiina Teaduste Akadeemias. Jeppesen juhib Aarhusi ülikoolis järveökoloogia töörühma ning tal on 20 aasta pikkune töökogemus rohkem kui 90 uurimisrühmaga üle kogu maailma. Ühe enimviidatud järveökoloogina on Jeppesen avaldanud üle 350 uurimuse ISI Web of Science’i ajakirjades ning tema artikleid on tsiteeritud üle 17 000 korra (h indeks = 67). Viimaste kümnendite jooksul on Jeppesen keskendunud mageveeökosüsteemides üleilmsete kliimamuutuste tõttu toimuvatele protsessidele Arktikast troopikani, hõlmates uurimistööga üle 3000 järve ja veekogu maailmas. Lisaks on rahvusvaheliselt aktiivne professor esinenud kutsutud kõnelejana enam kui 130 rahvusvahelisel kohtumisel ja konverentsil, juhendanud rohkem kui 70 magistri- ja 28 doktoritööd, neist 13 väljaspool Taanit, ning juhendanud ka seitset Marie Curie’ stipendiaati. Eesti Maaülikooli limnoloogid on ühiselt professoriga osalenud mitmes Euroopa Liidu raamprogrammi projektis ning avaldanud kaheksateist ühisartiklit ISI Web of Science’i ajakirjades. Jeppesen on panustanud palju Eesti limnoloogia arengusse, eelkõige tipptasemelisse vee-elustiku uurimistöösse Eesti Maaülikoolis. Tema koostöö maaülikooli limnoloogiakeskusega jätkub ka tulevikus mitmesuguste ühiste ettevõtmiste kaudu.

Akadeemilisel aktusel antakse kätte Eesti Maaülikooli teenetemärgid, mille laureaatideks on professor Marika Mänd, professor Tiina Nõges ja raamatukogu juhataja Tiina Tohvre. Aktusel esitletakse teaduskonkursside võitjaid ning nimetatakse aasta vilistlaseks põllumajandusettevõtja Madis Ajaots. Aktusel kuulutatakse välja ka Eesti Maaülikooli Aasta Tegu 2017, mille pälvib veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse instituut Euroopa Loomateaduste Föderatsiooni 68. aastakongressi korraldamise eest. Ühtlasi pärjatakse aasta parima õppejõu tiitliga dotsent Kadrin Meremäe ning aasta täienduskoolitajaks nimetatakse professor Kadri Karp. Vilistlaskogu juhatus tunnustas vilistlaskogu liikme Arnold Rüütli elutööd Eesti Maaülikooli vilistlaskogu auliikme nimetusega.

Eesti Maaülikool on ainus ülikool Eestis, mille vastutus seisneb põllumajanduse ja maamajanduse, metsanduse, keskkonnateaduste, veterinaarmeditsiini ja loomakasvatuse, tehnika ja inseneriteaduste koostoimes. Maaülikool kuulub põllumajanduse ja metsanduse valdkonnas maailma 100 parima ülikooli edetabelisse, olles 51.–100. kohal. Taime- ja loomateaduste ning keskkonna ja ökoloogia valdkonnas on kõrgkool maailmas 1% enim viidatud teadusasutuste hulgas.

Allikas: Eesti Maaülikool

Samal teemal: