Pariisis valmistati ette 2018. aastal Eestis toimuvat OECD haridusinnovatsiooni tippkohtumist


Avaldaja:Madli Leikop14. November 2017

Haridus- ja Teadusministeeriumi asekantsler Mart Laidmets osales eile OECD hariduskomitee Euroopa Liidu riikide kohtumisel, kus arutati järgmise ülemaailmse haridusinnovatsiooni tippkohtumisega seonduvat.

Kohtumisel arutatati ülemaailmse haridusministrite, innovaatorite ja erasektori esindajate tippkohtumise Global Education Industry Summiti (GEIS) küsimusi, mille korraldajaks on 2018. aastal Eesti. Tippkohtumisel diskuteerivad ettevõtted, riigiasutused ja ülikoolid hariduse arendamise ja sellega seotud strateegiate üle, et leida ühiseid lahendusi hariduse kvaliteedi parendamiseks.

Järgmise aasta septembris Tallinnas toimuv tippkohtumine keskendub andmete kasutamisele hariduses: avatud andmed ja andmete vaba liikumine õpetamiseks ja õppimiseks ja hariduspoliitika kujundamiseks; õpianalüütika; andmete jagamine tööstusega innovatsiooni suurendamiseks; andmepõhises keskkonnas toimetulekuks vajalike oskuste arendamine jpm.

GEIS on OECD poolt ellu kutsutud ja Euroopa Komisjoni toetusel ja kaaskorraldusel toimiv koostööplatvorm hariduse ja ettevõtluse partnerlusest sündiva innovatsiooni olulisuse rõhutamiseks.

Lisaks tutvustas asekantsler Mart Laidmets kohtumisel Eesti eesistumise prioriteete ning Euroopa Komisjon andis ülevaate olulisematest tegevustest hariduse ja koolituse valdkonnas, sh äsja avaldatud haridusstatistika kogumikust “Education and Training 2017”, mille esitlus toimus ka esmakordselt Eestis. Kohtumisel arutleti ka Euroopa Komisjoni  prioriteetide ja rahastusvõimaluste üle, et liikmesriigid saaksid osaleda OECD projektides.

Kohtumisel osalesid Euroopa Komisjoni ning OECD hariduskomitee Euroopa Liidu riikide esindajad.

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Sabri Tuzcu, Unsplash.

Samal teemal: