Noored kibelesid enim töövarjudeks loomaarstile ja reporterile


Avaldaja:Laura Vetik16. November 2017

Täna, 16. novembril toimub juba neljandat korda Tartumaa Rajaleidja keskuse eestvedamisel töövarjupäev, mil 101 noort töövarju läheb üheks päevaks saatma mitmekümneid oma eriala asjatundjaid.

Üle-eestiliselt peetava töövarjupäeva raames on ka tänavu ligi sajale Tartumaa 11.-12. klassi noorele organiseerinud varjutamisvõimalused Tartumaa Rajaleidja keskus. Noorte jaoks oli valikus üle 90 erineva ameti kõigilt elualadelt – mitmekülgsest nimekirjast võis leida jäätisemeistri, möödunud aastate populaarseima valiku psühholoogi, bioinformaatiku, apteekri, lennujuhi, ajakirjaniku, tarkvara analüütiku, fotograafi, vanglatöötaja jpt.

„Enim soovijaid oli loomaarsti ja telereporteri töövarjuks, aga populaarsed olid ka juristi ning Kaitsevägede Ühendatud Õppeasutuses  sõja- ja katastroofimeditsiini spetsialisti varjutamise võimalus,“ loetleb Rajaleidja keskuse karjäärispetsialist Heidi-Maarja Melts sel aastal menukamateks osutunud ameteid. „Kuna paratamatult on kohtade arv piiratud, siis huvilistele pakuti ka alternatiive minna näiteks Eesti Maaülikooli veterinaariatudengite varjuks või tutvuda sedapuhku mõne teise ametiga,“ räägib Melts ning kinnitab, et noortel on igakülgsed võimalused neid huvitavate ametitega tutvumiseks.

Aastast aastasse on noortelt kogutud tagasisidet ning paljud neist on leidnud, et töövarjupäev ei peaks olema vaid gümnaasiuminoorte võimalus, vaid kõikidele klassidele lausa kohustuslik. „On nii noori, kes töövarjutamise käigus saavad kinnitust, et see ongi see õige eriala, millega oma tulevik soovitakse siduda, kui ka noori, kes pärast töövarjutamist mõistavad, et seni unistusena tundunud elukutse ei pruugigi talle meeldida või sobida,“ selgitab Heidi-Maarja Melts noorte erinevaid kogemusi. Siis aga ongi sobiv aeg ja võimalus otsust muuta, oma sihte ja suundumusi täpsustada ning uusi teid ja maid enda jaoks kaardistada – just seepärast peavad ka noored töövarjupäeva vajalikuks.

Rohkem infot töövarjupäeva kohta leiab ürituse Facebooki lehelt või SA Innove kodulehelt.

Allikas: SA Innove

Samal teemal: