Ametikool võõrustab Euroopa kutseoskuste nädalal 200 põhikooliõpilast


Avaldaja:Laura Vetik23. November 2017

Kuressaare Ametikool korraldab 24. novembril Euroopa kutseoskuste nädala ja üle-eestilise Oskuste Aasta raames Oskuste Päeva töötoad, kuhu on kutsutud 200 Saaremaa põhikooliõpilast.

Õpilased jagunevad kaheksasse töötuppa, kus saadakse ülevaade ühest erialast ja osaletakse praktilistes tegevustes. Ametikooli koostööpartneriks on Saaremaa Rajaleidja keskus, kelle karjäärinõustajad viisid eelnevalt üldhariduskoolides läbi testid, et leida õpilaste huvidele ja soovidele vastav töötuba. Oskuste Päeva partneriks on ka Saaremaa Ettevõtjate Liit, igas töötoas tutvustavad noortele eriala ja valdkonda kohalike ettevõtte esindajad.

„Oskuste Päeva eesmärgiks on aidata läbi põhjalikuma erialatutvustuse õpilastel karjäärivalikuid teha,“ rääkis projektijuht Anneli Viherpuu-Berens. „Kasu on mitmepoolne: paremini informeeritud noored teevad teadlikumaid valikuid. Oleme ametikoolis kogenud, et sellised noored on motiveeritumad ja ei lange nii kergesti koolist välja.“

Oskuste Päeva toetab Euroopa Sotsiaalfond läbi programmi PRÕM. Projekti sihtrühmaks on Saare maakonna 7.-9. klasside õpilased.

Töötubadeks on kokk, väikelaevaehitaja, ehitaja, tarkvaraarendaja, juuksur, kujundaja, autotehnik ja restoraniteenindaja.

Euroopa kutseoskuste nädal on Euroopa Komisjoni algatus, mille eesmärk on muuta kvaliteetseid oskusi ja tööturul väljavaateid pakkuv kutseharidus ja -koolitus ligitõmbavamaks. Selle kestel korraldavad osalevad riigid üle kogu Euroopa nii kohalikul, piirkondlikul kui ka riiklikul tasandil sündmusi. Euroopa kutseoskuste nädal toimus esimest korda 2016. aastal.

Allikas: Kuressaare Ametikool

Samal teemal: