Aasta võõrkeelealaseks teoks valiti lastele mängulist keeleõpet pakkuvad kursused


Avaldaja:Laura Vetik24. November 2017

Täna kuulutati Eesti Võõrkeeleõpetajate Liidu sügiskonverentsil välja aasta parim võõrkeelealane tegu. Tiitli pälvisid koolitusagentuuri Game Club mängulist keeleõpet pakkuvad kursused JUKU ja BARANKA.

Euroopa Komisjoni ning Haridus- ja Teadusministeeriumi tunnuskirja parimale võõrkeele õpetamise uuendajale andis üle ministeeriumi keeleosakonna juhataja Piret Kärtner.

Game Clubi kursus JUKU õpetab mängulise kogemusõppe kaudu vene keelt kõnelevatele lastele eesti keelt ning BARANKA eesti lastele vene keelt. Kursused õpetavad lapsi igapäevases elus võõrkeeles suhtlema ja annavad juurde julgust, kasutamaks keeleoskust ka väljaspool kooli.

Keeleõppe tunnuskirja žürii tegi valiku 12 kandidaadi hulgast.

Lisaks Euroopa keeleõppe tunnuskirja saajale märkis žürii tänukirjaga ära veel kaks projekti: Tartu Annelinna Gümnaasiumi multikultuurne luulepäev ja Tallinna 21. Kooli eestvedamisel korraldatud üleriigiline tõlkevõistlus projekti „Saksa Kevad“ raames saksa keelt B- või C-võõrkeelena õppivatele 7.-12. klasside õpilastele.

Allikas: Haridus- ja Teadusministeerium

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet