TÜ ajalootudengid tegid 100-aastasest Eestist 52 videot


Avaldaja:Madli Leikop10. Jaanuar 2018

Alates jaanuarist ilmub Eesti Rahvusringhäälingu kodulehel igal kolmapäeval üks lühivideo, mis toob vaatajateni huvitavaid fakte ja arhiivikaadreid Eesti ajaloost. Lugude autoreiks on Tartu Ülikooli ajalooringi tudengid, kel kulus kogu möödunud suvi Eestile sünnipäevakingi tegemiseks.

Lühilugude seeria „Minevikuminutid“ avas läinud kolmapäeval ilmunud video 1920. aastate rahareformist, mil ühiskonnas toimus tuline arutelu selle üle, kuidas peaks Eestis käibele tulevat uut raha nimetama. Järgnevad lood räägivad näiteks erilisematest spordisaavutustest, suurtest rahvuskujudest ja kurioossematest sündmustest Eesti ajaloos.

Videote loomisel panid käed külge ülikooli 22 ajalootudengit ja vilistlast, lisaks toetasid neid oma teadmistega õppejõud.

„Minevikuminutite“ projektijuhi Marie Kõiveri sõnul said entusiastlikud noored sellega hea kogemuse nii arhiiviallikate otsimiseks, allikakriitiliseks mõtlemiseks kui ka populaarteadusliku lühiteksti koostamiseks. „Just kõige nooremate tudengite puhul on hea meel näha, kuidas nad on selle poole aasta jooksul erialaselt arenenud ning saanud juurde enesekindlust, et jätkata teiste projektide ja õppekavaväliste erialaste tegevustega,“ sõnas Kõiver.

„Arvestades, et nii ERR kui ka tudengid tegelesid selle projektiga kõigi teiste tegemiste kõrvalt, on esimese loo tähtajaks valmimine suurepärane tulemus ja midagi rohkemat oleks raske tahta,“ kiitis tudengeid ka Tartu Ülikooli ajalooringi esimees Toivo Kikkas.

Kuna videosari on valminud sünnipäevakingiks, on kõigi lugude läbivaks jooneks positiivsus ja inspiratsioon. „Mõni lugu on nii tobe, et lihtsalt ajab naerma, mõni aga teeb uhkeks, et meil selline ajalugu on,“ rääkis Kõiver.

Igal kolmapäeval ilmub ERRi kodulehel üks uus video 52 loost koosnevast sarjast, moodustades lõpuks väärtusliku kogu, mis pakub haaravat vaatamist igale eestlasele. Juba on videote kohta huvi tundnud ka üldhariduskoolid, et kasutada neid õppematerjalina.

Allikas: TÜ pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Haridus- ja Noorteamet