Algas vastuvõtt Õpilasakadeemiasse


Avaldaja:Laura Vetik12. Jaanuar 2018

10. veebruarini saab end kirja panna Tallinna Ülikooli Õpilasakadeemia kursustele. Oodatud on kõik teadmishimulised gümnaasiumi- ja kutsekoolinoored, et oma teadmisi täiendada või saada tuge tulevase elukutse valimisel. Ka on Õpilasakadeemia hea võimalus kohaneda üliõpilaseluga.

Igal semestri kava on ainulaadne, sel kevadel saab valida rekordilise 12 kursuse vahel. Neid viivad läbi ülikooli õppejõud, aga ka praktikud mujalt. Õppetöö kestab 17. veebruarist 5. maini ja toimub viiel-kuuel päeval nädalavahetuseti.

Ühe kursuse maht on 2 ainepunkti (EAP-d). Lõpetaja saab TLÜ täiendõppe tunnistuse, mille alusel on võimalik ainepunkte tulevaste õpingute ajal üle kanda. Kursuse maksumus on 25 eurot (kui ei ole märgitud teisiti).

Rohkem infot õpilasakadeemia kodulehelt

Allikas: Tallinna Ülikool

Samal teemal:

Haridus- ja Noorteamet