Jõhvi Gümnaasiumi hakkab juhtima Tatjana Ait


Avaldaja:Madli Leikop02. Veebruar 2018

Jõhvi Gümnaasiumi direktoriks valiti Tatjana Ait, kes on töötanud riigigümnaasiumis selle loomisest alates ja eelmise aasta maikuust alates täitnud ka koolijuhi ülesandeid.

Eelnevalt on Tatjana Ait töötanud arvuti- ja matemaatikaõpetajana Ida-Virumaa koolides ja õppejuhina Mäetaguse Põhikoolis.

Oma visioonis lubas värske direktor, et Jõhvi Gümnaasium on õppijakeskne ja õppiv kool, kus õpivad kõik – juhtkond, õpetajad, õpilased ja lapsevanemad. Õpetaja roll on olla õpilaste jaoks partner, mentor ja suunaja. Õpilase ja õpetaja vahelised suhted peavad olema usalduslikud ja arengule suunatud. Õppija arengut toetavas koolis lubatakse õpilastel võimalikult palju ise teha, katsetada ja eksida.

Valikukomisjoni esimehe, ministeeriumi koolivõrgu osakonna juhataja Raivo Trummali sõnul sai Tatjana Aiti valikul määravaks tema selge visioon kooli juhtimisest ja arengueesmärkidest. „Tatjana Aiti kandidatuuri kasuks rääkisid nii pikaajaline töökogemus õppejuhina, õpilasekeskne tulevikuvaade kui ka juba praktikas kinnitust leidnud koostööoskus partneritega. Positiivsena mõjus tema vaade järgmisel aastal Kohtla-Järvel tööd alustavale riigigümnaasiumile, sest Tatjana Ait nägi loodavas koolis mitte konkurenti, vaid võimalust läbi koostöö piirkonna hariduselu rikastada,“ lisas Trummal.

Jõhvi Gümnaasiumi direktori vaba ametikoha täitmiseks moodustatud konkursikomisjon oli 7-liikmeline, komisjoni kuulusid lisaks Haridus- ja Teadusministeeriumi ametnikele Jõhvi vallavalitsuse esindaja, gümnaasiumi hoolekogu esindaja ja riigigümnaasiumide direktorite esindaja. Valik tehti seitsme kandidaadi hulgast.

Allikas: HTMi pressiteade. 

Samal teemal:

 

Harno logo