Tallinnas toimub Euroopa Koolide kuratooriumi kohtumine


Avaldaja:Madli Leikop17. Aprill 2018

17.-19. aprillini toimub Tallinnas Euroopa Koolide kolmepäevane kuratooriumi kohtumine, kus osalevad kõigi Euroopa Liidu liikmesriikide delegatsioonid. Kuratooriumi eesistujana peab Eesti oluliseks keskenduda digivõimaluste mitmekülgsemale kasutamisele ning Euroopa Koolide hea maine tagamisele.

„Emakeelse koolihariduse kõrval on tähtsad ka rahvusvahelised õppekavad püsimaks üleilmastuvas maailmas konkurentsivõimelised. Eesti on uhke oma ühtluskooli ja ülemaailmselt tunnustatud hea koolihariduse üle. Täna algaval kohtumisel saame kindlasti väärtuslikku tagasisidet oma eesistumise ajal tehtud algatusele ning ühiselt kokku leppida otsustes, mis toetavad Euroopa Koolide edasist arengut,“ ütles minister Mailis Reps.

Eesti Euroopa Koolide kuratooriumi eesistumise fookuses on olnud digitaalse õppevara kvaliteet ja selle kättesaadavus nii õpilastele kui ka õpetajatele, samuti digipädevuse kui üldpädevuse arendamine õppeainete üleselt ning digiseadmete eesmärgistatud integreerimine õppetöösse. Lisaks sellele pööratakse tähelepanu ka koolide juhtimisstruktuuride ümberkorraldamisele ning akrediteerimisele. Selleks et pedagoogiline areng oleks järjepidev, on jätkatud eelmiste eesistujate tegevusi ning töögruppide kohtumisi.

Eesti on  Euroopa Koolide kuratooriumi eesistuja eelmise aasta augustist. Eelmise eesistujariik oli Saksamaa, järgmine on Kreeka. Eesti on olnud osa Euroopa Koolide võrgustikust alates Euroopa Liiduga liitumisest 2004. aastal ning 2013. aastal avati akrediteeritud Euroopa Kool Tallinnas.

Taustainfo

Euroopa Koolid võimaldavad ühtset haridust Euroopa Liidus. Koole juhitakse liikmesriikide valitsuste vahelise lepingu - Euroopa Koolide konventsiooni - alusel. 

Euroopa Koolide aluspõhimõtteks on emakeelse õppe võimaldamine ning eesmärgiks on anda Euroopa Liidu institutsioonide ametnike ja liikmesriikide alaliste esinduste diplomaatide lastele haridust alates eelkoolist kuni kõrgkooli astumiseni. 

Süsteemi kuulub 13 nn I tüübi kooli, mis asuvad kuues liikmesriigis: Belgias (5), Hispaanias, Hollandis, Itaalias, Luksemburgis (2) ja Saksamaal. Lisaks I tüübi Euroopa Koolidele tegutsevad süsteemis alates 2005. aastast ka akrediteeritud Euroopa Koolid ja neid on praegu samuti 13. 

2017/2018. õppeaastal õppis I tüübi Euroopa Koolides ligikaudu 27 000 õpilast, sh 253 eesti õpilast. Euroopa Koolides töötab 15 eesti õpetajat ja/või koolijuhti. 

2016. aasta sügisel avati Brüsseli IV Euroopa Koolis eesti sektsioon, mis esimest korda annab Eestist pärit perede lastele Brüsselis elamise ajal võimaluse omandada põhiharidus eesti keeles. Varem õppisid Eesti päritolu õpilased inglise, prantsuse või saksa keeles ja said emakeele õpet vaid ühe ainetunni päevas. 
Euroopa koolide tutvustus. 

Allikas: HTMi pressiteade. Foto: Unsplash, Estee Janssens

Samal teemal: