Teaduse populariseerimise projektikonkurss toob õpilasteni nii tähed kui programmeerimise


Avaldaja:Madli Leikop18. Aprill 2018

Tänavusel teaduse populariseerimise projektikonkursil sai toetust 30 projekti kogusummas 150 000 eurot. Konkursile laekus 121 taotlust kogusummas 906 517 eurot. Konkurssi korraldab Eesti Teadusagentuur ning rahastab Haridus- ja Teadusministeerium.

Tänavuse projektikonkursi raames rahastatakse näiteks mitmeid õpilaste teadusüritusi, mida korraldavad Eesti Kirjandusmuuseum, Elva Gümnaasium, Palade Loodushariduskeskus ning Pirita Majandusgümnaasium.

Veel näiteid rahastatavatest projektidest: 

·         Tartu Ülikooli muuseum korraldab õpilaste astrolaada, kus õpilased tutvustavad oma astrolooga-teemalisi avastusi. Astrolaadale eelneb üle-eestiline kavandikonkurss ning kavandi elluviimine Makerlabis.  Astrolaat aitab õpilastel tutvuda teadusliku protsessiga alates uurimisprobleemi püstitamisest kuni lõppanalüüsini läbi enda loodud kavandite, nende praktilise katsetamise ning põhjustagajärg seoste loomise.

·         Infotehnoloogia populariseerimiseks saavad toetust MTÜ Häkkerikoda, mis arendab USB seadet ja õppematerjale internetiturvalisuse ja riistvara programmeerimise õpetamiseks ning Tallinna Tehnikaülikool, kus populariseeritakse asjade internetti blogis ja videos. 

·         Tallinna Ülikool jätkab projektikonkursi toel minutiloengute sarja „Teadlane teab?“. Lühiloengutes vastavad Tallinna Ülikooli teadlased lühidalt inimestele huvi pakkuvatele küsimustele. Projekti eesmärk on tuua killuke teadust inimeste igapäevaellu, üritada selgitada meie ümber toimuvat ja vastata teadmistepõhiselt ootamatult esile kerkinud küsimustele.

·         Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste ideest on saanud alguse putukahotelli projekt, kus rajatakse koolide ja lasteaedade juurde putukahotelle, et anda õpilastele võimalus putukate elu-oluga tutvuda ning näha mitmekesisust, mis meid ümbritseb ka linnakeskkonnas. Bioloogiaõpetaja, toidutehnoloogi ja putukateadlase abiga koostavad õpilased algklasside lastele põneva koolitusprogrammi, mis lisaks putukate eluolu tutvustamisel näitavad ka nende potentsiaali loomse valguallikana.

Kõigi rahastatavate projektide nimekiri. Projektide lühitutvustusi saab lugeda portaalist http://miks.ee.

Allikas: Eesti Teadusagentuuri pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal: