Lasteaedade õpetajaid ja lapsevanemaid oodatakse osalema rahuloluküsitlustes


Avaldaja:Madli Leikop07. Mai 2018

Tänasest kuni 10. juunini toimuvad enam kui 600 lasteaias üle Eesti rahuloluküsitlused. Arvamust on võimalik avaldada lapsevanematel, õpetajatel, abiõpetajatel ning õpetaja abidel.

Innove e-teenuste valdkonnajuhi Dirgis Kaarlõpi sõnul on uuringu eesmärk välja selgitada lapsevanemate ja õpetajate rahulolu lasteaiaga. „Küsimustikega kogutud andmeid kasutatakse lasteaedadele tagasiside andmiseks õpetajate töökeskkonna kvaliteedi ning lastevanemate lasteaiaga rahulolu kohta,“ selgitab Kaarlõp. 

Lasteaiad edastavad Innovest saadetud küsimustiku veebilingid lapsevanematele ja õpetajatele. Küsitlustele saab vastata elektroonselt, endale sobivas kohas ja ajal. Küsimustikku on võimalik täita nii eesti, inglise kui ka vene keeles ning selle täitmine võtab aega umbes 20 minutit.

Küsitluse vastuste analüüsi põhjal annab Innove tagasisidet osalenud lasteaedadele ja nende pidajatele. Tagasiside on lasteaiapõhine ja esitatakse võrdluses riigi keskmisega. Üksiku õpetaja või lapsevanema vastuste kohta tagasisidet ei anta. 2018. aasta tulemused edastatakse lasteaedadele ja nende pidajatele augustis. Nemad saavad seejärel lasteaia tulemustest informeerida lapsevanemaid ja õpetajaid.

Riiklikke rahuloluküsitlusi viib SA Innove koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga läbi teist korda, esmakordselt toimusid küsitlused aasta tagasi.

Lisainfot küsitluse kohta leiab Innove kodulehelt.

Allikas: SA Innove pressiteade. Foto: Koolielu arhiiv. 

Samal teemal:

 

Harno logo